Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 250 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Anerkendelse af erhvervsuddannelser 1997/38/EF Indre Marked, Uddannelse Direktiv 92/51/EØF
Anerkendelse af erhvervsuddannelser 2000/5/EF Indre Marked, Uddannelse Direktiv 92/51/EØF
Anvendelse af standardformularer ved offentliggørelse af bekendtgørelser om offentlige kontrakter 2001/78/EF Indre Marked Direktiv 92/50/EØF, direktiv 93/36/EF, direktiv 93/37/EF, direktiv 93/38/EF, direktiv 93/39/EF
Bakgear og hastighedsmålere for motordrevne køretøjer 1997/39/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 75/443/EØF
Baklygter på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil 1997/32/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 77/539/EØF
Batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer 1998/101/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 91/157/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (hexachlorethan) 2001/91/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/769/EØF
Beholdere for flydende brændstof og afskærmning bagtil mod underkøring på køretøjer 1997/19/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/221/EØF
Belysningsanordninger til bagnummerplade på køretøjer og påhængskøretøjer dertil 1997/31/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 76/760/EØF
Bremseapparater for visse kategorier af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil 1998/12/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 71/320/EØF
Definition af intern viden og af kursmanipulation 2003/124/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Direktiv 2003/6/EF
Definitionen af "multilaterale udviklingsbanker" 2004/69/EF Lovgivning, Indre Marked Direktiv 2000/12/EF
Den tekniske udvikling af direktiv om radiostøj (elektromagnetisk kompabilitet) hos køretøjer og om ændring af direktiv om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil 2004/104/EF Indre Marked, Harmonisering Direktiv 70/156/EØF, Direktiv 72/245/EØF
Direktiv om aerosoler 2013/10/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 75/324/EØF
Direktiv om afskærmningssystemer til visse motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2010/19/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2007/46/EF
Direktiv om anerkendelsen af recepter udskrevet i en anden medlemsstat 2012/52/EU Indre Marked, Sundhedspolitik Direktiv 2011/24/EU
Direktiv om at udvide optagelsen af nonansyre som et aktivt stof 2012/41/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 98/8/EF
Direktiv om berigtigelse af gennemførelsesdatoen for direktiv 2008/126/EF (tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje) 2009/56/EF Indre Marked Direktiv 2006/87/EF
Direktiv om betegnelser for tekstilprodukter 2011/73/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2008/121/EF
Direktiv om betegnelser for tekstilprodukter (Ændring af bilag) 2009/121/EF Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2008/121/EF
Direktiv om det tilladte maksimaltryk i aerosoler og etikettering 2016/2037/EU Forbruger, Indre Marked Direktiv 1975/324/EØF
Direktiv om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser 2016/1855/EU Harmonisering, Indre Marked, Landbrug Direktiv 2009/32/EF
Direktiv om emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer 2014/43/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2000/25/EF
Direktiv om et system til id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug 2012/04/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 93/15/EØF
Direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje 2008/126/EF Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2006/87/EF
Din søgning gav 250 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik