Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 250 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om passagersæder for landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer 2010/52/EU Indre Marked, Harmonisering 11-08-2010
Direktiv om undtagne anvendelser af kviksølv i systemer til intravaskulær ultralydbilleddannelse 2015/574/EU Indre Marked, Miljø 2011/65/EU
Direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe 2016/844/EU Harmonisering, Indre Marked, Transport Art. 100, stk. 2 TEUF, Direktiv 2009/45/EF
Frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser 1999/45/EF Indre Marked Art. 40 EF
Tele- og kabel-tv-net 1999/64/EF Indre Marked Art. 86, stk. 3 EF
Mobil- og personkommunikation 1996/2/EF Indre Marked, Konkurrence Art. 90 EF
Direktiv om det tilladte maksimaltryk i aerosoler og etikettering 2016/2037/EU Forbruger, Indre Marked Direktiv 1975/324/EØF
Definitionen af "multilaterale udviklingsbanker" 2004/69/EF Lovgivning, Indre Marked Direktiv 2000/12/EF
Liste over levnedsmidler og stoffer, der slettes af bilag til direktiv 2000/13/EF 2005/26/EF Indre Marked, Harmonisering, Forbruger, Sundhedspolitik Direktiv 2000/13/EF
Direktiv om emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer 2014/43/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2000/25/EF
Direktiv om ændring af diverse direktiver om typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer 2010/22/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2000/25/EF, Direktiv 2003/37/EF, Direktiv 80/720/EØF, Direktiv 86/298/EØF, Direktiv 86/415/EØF, Direktiv 87/402/EØF
Direktiv om udrangerede køretøjer 2016/774/EU Indre Marked Direktiv 2000/53/EF
Direktiv om miljørisikovurdering af genetisk modificerede organismer 2018/350/EU Harmonisering, Indre Marked, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 2001/18/EF
Direktiv om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 2012/09/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2001/37/EF
Direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler 2009/9/EF Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2001/82/EF
Direktiv om kendetegn ved to- og trehjulede motordrevne køretøjer 2009/108/EF Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2002/24/EF
Typegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer 2003/77/EF Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2002/24/EF, Direktiv 97/24/EF
Direktiv om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer 2014/44/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2003/37/EF
Direktiv om typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer 2010/62/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2003/37/EF
Direktiv om kraftudtag på traktorer og skærme dertil 2012/24/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2003/37/EF
Direktiv om visse dele af og specifikationer for landbrugs- og skovbrugstraktorer 2013/8/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2003/37/EF
Definition af intern viden og af kursmanipulation 2003/124/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Direktiv 2003/6/EF
Redelig fremlæggelse af investeringsanbefalinger 2003/125/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Direktiv 2003/6/EF
Insiderhandel - markedspraksis 2004/72/EF Indre Marked, Selskabsret, Harmonisering Direktiv 2003/6/EF
Direktiv om harmonisering af gennemsigtighedskrav ved handel af værdipapirer 2007/14/EF Indre Marked, Industri Direktiv 2004/109/EF
Din søgning gav 250 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik