Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 250 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Plastmaterialer og - genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler 1996/11/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/109/EØF
Mobil- og personkommunikation 1996/2/EF Indre Marked, Konkurrence Art. 90 EF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning 1996/28/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/116/EØF
Fritagelse af bulktransport af flydende olier og fedtstoffer 1996/3/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 93/43/EF
Sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motorkøretøjer 1996/36/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 77/541/EØF
Motorkøretøjers indvendige udstyr 1996/37/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 74/408/EØF
Sikkerhedsselers forankringer i motordrevne køretøjer 1996/38/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 76/115/EØF
Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1996/4/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Kosmetiske midler 1996/41/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Kontrol af kosmetiske midlers sammensætning 1996/45/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn 1996/5/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer 1996/54/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 67/548/EØF
Markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1996/55/EF Harmonisering, Indre Marked, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Landbrugs- og skovbrugshjultraktorers bremsning 1996/63/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 74/150/EØF
Slæbeanordning på motordrevne køretøjer 1996/64/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 77/389/EØF
Specifikke renhedskriterier for tilsætningsstoffer 1996/77/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/107/EØF
Levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter 1996/8/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Energimærkning af vaskemaskiner 1996/89/EF Forbruger, Energi, Indre Marked Direktiv 92/75/EØF, direktiv 95/12/EF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 1997/1/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Energimærkning af opvaskemaskiner 1997/17/EF Indre Marked, Forbruger Direktiv 92/75/EØF
Beholdere for flydende brændstof og afskærmning bagtil mod underkøring på køretøjer 1997/19/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/221/EØF
Direktiv om foranstaltninger mod emissionen af forurenende stoffer fra dieselmotorer 1997/20/EF Indre Marked, Miljø Direktiv 72/306/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers motoreffekt 1997/21/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 80/1269/EØF
Montering af lygter og lyssignaler på køretøjer og påhængskøretøjer dertil 1997/28/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 76/756/EØF
Refleksanordninger på køretøjer og påhængskøretøjer dertil 1997/29/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 76/757/EØF
Din søgning gav 250 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik