Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 43 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Eksportkreditforsikringsdækning af mellem- og langfristede forretninger 1998/29/EF Indre Marked Art. 113 EF
Interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog 1996/48/EF Indre Marked Art. 156 EF
Direktiv om tilpasning af visse direktiver vedrørende finansielle tjenesteydelser på grund af Kroatiens tiltrædelse 2013/23/EU Indre Marked Tiltrædelsestraktaten (HR) art. 3, stk. 4, Tiltrædelsesakten (HR) art. 50
Direktiv om tilpasning af visse direktiver vedrørende etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser på grund af Kroatiens tiltrædelse 2013/25/EU Indre Marked Tiltrædelsestraktaten (HR) art. 3, stk. 4, Tiltrædelsesakten (HR) art. 50
Reglerne vedrørende leveringssteder for gas og elektricitet 2003/92/EF Indre Marked, Energi Art. 93 EF
Adgang til erhvervet godstransport og personbefordring 1998/76/EF Indre Marked, Transport Art. 75 stk. 1 EF
Passagersæder for traktorer 1999/86/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 74/150/EØF, direktiv 76/763/EØF
Direktiv om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms 2008/9/EF Indre Marked, Skattepolitik Art. 93 EF
Direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer 2008/55/EF Indre Marked, Skattepolitik Art. 93 EF, Art. 94 EF
Fortegnelsen over undtagne kreditinstitutter 1996/13/EF Banker, Indre Marked Direktiv 77/780/EØF
Direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om leveringsstedet for tjenesteydelser 2008/8/EF Indre Marked, Skattepolitik Art. 93
Direktiv om det fælles merværdiafgiftssystem med henblik på at forebygge momsunddragelse 2008/117/EF Indre Marked, Skattepolitik Art. 93 EF
Direktiv om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak 2010/12/EU Indre Marked, Skattepolitik Art. 113 TEUF
Direktiv om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår faktureringsreglerne 2010/45/EU Indre Marked, Skattepolitik Art. 113 TEUF
Direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer 2010/24/EU Indre Marked, Skattepolitik Art. 113 TEUF, Art. 115 TEUF
Direktiv om fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt 2010/23/EU Indre Marked, Skattepolitik Art. 113 TEUF
Direktiv om frie varebevægelser på grund af Kroatiens tiltrædelse 2013/15/EU Udvidelsen, Indre Marked Tiltrædelsestraktaten (HR) art. 3, stk. 4, Tiltrædelsesakten (HR) art. 50
Direktiv om fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder 2009/132/EF Indre Marked, Skattepolitik Art. 93 EF, Art. 94 EF
Direktiv om nedsatte satser for merværdiafgiften 2009/47/EF Indre Marked, Skattepolitik Art. 93 EF
Direktiv om fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier 2009/133/EF Indre Marked, Skattepolitik Art. 94 EF
Direktiv om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat 2009/55/EF Indre Marked, Skattepolitik Art. 93 EF
Direktiv om ændring af visse bestemmelser i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem 2009/162/EU Indre Marked, Skattepolitik Art. 113 TEUF
Direktiv om kosmetiske midler 2011/84/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak 2011/64/EU Indre Marked, Skattepolitik Art. 113 TEUF
Direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet 2011/16/EU Indre Marked, Skattepolitik Art. 113 TEUF , Art. 115 TEUF
Din søgning gav 43 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik