Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Definition af intern viden og af kursmanipulation 2003/124/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Direktiv 2003/6/EF
Definitionen af "multilaterale udviklingsbanker" 2004/69/EF Lovgivning, Indre Marked Direktiv 2000/12/EF
Den tekniske udvikling af direktiv om radiostøj (elektromagnetisk kompabilitet) hos køretøjer og om ændring af direktiv om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil 2004/104/EF Indre Marked, Harmonisering Direktiv 70/156/EØF, Direktiv 72/245/EØF
Direktiv for tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab 2017/828/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 50 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (1. bankdirektiv). 2000/12/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Direktiv om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut 2013/36/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed 2009/138/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet 2011/16/EU Indre Marked, Skattepolitik Art. 113 TEUF , Art. 115 TEUF
Direktiv om aerosoler 2013/10/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 75/324/EØF
Direktiv om afgiftsfratagelse ved indførsel af varer i småforsendelser 2006/79/EF Indre Marked, Skattepolitik, Harmonisering Art. 93 EF
Direktiv om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat 2009/55/EF Indre Marked, Skattepolitik Art. 93 EF
Direktiv om afskærmningssystemer til visse motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2010/19/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2007/46/EF
Direktiv om aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber 2007/36/EF Indre Marked, Harmonisering Art. 44 EF, Art. 95 EF
Direktiv om alternativ tvistbilæggelse 2013/11/EU Indre Marked, Forbruger Art. 114 TEUF
Direktiv om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) 2009/62/EF Indre Marked, Harmonisering Art. 95 EF
Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 2005/36/EF Indre Marked Art. 40 EF, Art. 47, stk. 2 EF , Art. 47, stk 1 EF, Art. 55 EF
Direktiv om anerkendelsen af recepter udskrevet i en anden medlemsstat 2012/52/EU Indre Marked, Sundhedspolitik Direktiv 2011/24/EU
Direktiv om angivelser af eller mærker til identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti 2011/91/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Direktiv om ansvarsforsikring for motorkøretøjer 2000/26/EF Indre Marked, Harmonisering Art. 47 stk. 2 EF, Art. 95 EF
Direktiv om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse 2009/103/EF Indre Marked, Harmonisering Art. 95, stk. 1 EF
Direktiv om anvendelsen af emissionstrin på smalsporede traktorer 2011/87/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Direktiv om anvendelsen af visse bestemmelser i Estland 2008/3/EF Medlemslande, Indre Marked, Energi Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed 2016/2341/EU Beskæftigelsespolitik, Harmonisering, Indre Marked Art. 53 TEUF, Art. 62 TEUF, Art. 114, stk. 1 TEUF
Direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter m.v. 2013/14/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om at sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i EU 2016/1148/EU Telekommunikation, Harmonisering, Indre Marked Art. 114 TEUF
Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik