Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra motorkøretøjer 1996/69/EF Indre Marked, Miljø Art. 100 EF
Direktiv om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand 1996/70/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 95 EF
Direktiv om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 1996/71/EF Indre Marked, Socialpolitik Art. 57 stk. 2 EF
Direktiv om metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger 1996/73/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Betegnelser for tekstilprodukter 1996/74/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Specifikke renhedskriterier for tilsætningsstoffer 1996/77/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/107/EØF
Beskyttelse af personer i motorkøretøjer ved frontal kollision 1996/79/EF Harmonisering, Indre Marked, Transport Direktiv 70/156/EØF
Levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter 1996/8/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Sødestoffer til brug i levnedsmidler 1996/83/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/107/EØF
Levnedsmidler bestemt til særlig ernæring 1996/84/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 1996/85/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/107/EØF
Energimærkning af vaskemaskiner 1996/89/EF Forbruger, Energi, Indre Marked Direktiv 92/75/EØF, direktiv 95/12/EF
Retlig beskyttelse af databaser 1996/9/EF Indre Marked, Selskabsret Art. 57 stk. 2 EF
Fælles regler for det indre marked for elektricitet 1996/92/EF Energi, Harmonisering, Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Direktiv om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 1996/96/EF Transport, Harmonisering, Indre Marked Art. 75 EF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 1997/1/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Generelle tilladelser og individuelle tilladelser for teletjenester 1997/13/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 57 stk. 2 EF
Energimærkning af opvaskemaskiner 1997/17/EF Indre Marked, Forbruger Direktiv 92/75/EØF
Beholdere for flydende brændstof og afskærmning bagtil mod underkøring på køretøjer 1997/19/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/221/EØF
Direktiv om foranstaltninger mod emissionen af forurenende stoffer fra dieselmotorer 1997/20/EF Indre Marked, Miljø Direktiv 72/306/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers motoreffekt 1997/21/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 80/1269/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr 1997/23/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Kendetegn ved to- og trehjulede motordrevne køretøjer 1997/24/EF Transport, Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Masse og dimensioner for visse motorkøretøjsklasser og påhængskøretøjer dertil 1997/27/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Montering af lygter og lyssignaler på køretøjer og påhængskøretøjer dertil 1997/28/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 76/756/EØF
Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik