Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut 1998/33/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut 2000/28/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Adgang til erhvervet godstransport og personbefordring 1998/76/EF Indre Marked, Transport Art. 75 stk. 1 EF
Andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 1998/72/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/107/EØF
Andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 1996/85/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/107/EØF
Anerkendelse af eksamensbeviser 1999/42/EF Indre Marked Art. 40 EF
Anerkendelse af erhvervsuddannelser 1997/38/EF Indre Marked, Uddannelse Direktiv 92/51/EØF
Anerkendelse af erhvervsuddannelser 2000/5/EF Indre Marked, Uddannelse Direktiv 92/51/EØF
Anvendelse af standardformularer ved offentliggørelse af bekendtgørelser om offentlige kontrakter 2001/78/EF Indre Marked Direktiv 92/50/EØF, direktiv 93/36/EF, direktiv 93/37/EF, direktiv 93/38/EF, direktiv 93/39/EF
Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser 2003/41/EF Indre Marked, Harmonisering Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95, stk. 1 EF
Arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder 2001/23/EF Indre Marked, Socialpolitik Art. 94 EF
Bakgear og hastighedsmålere for motordrevne køretøjer 1997/39/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 75/443/EØF
Baklygter på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil 1997/32/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 77/539/EØF
Batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer 1998/101/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 91/157/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (hexachlorethan) 2001/91/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/769/EØF
Behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren 1997/66/EF Harmonisering, Indre Marked, Forbruger Art. 95 EF
Beholdere for flydende brændstof og afskærmning bagtil mod underkøring på køretøjer 1997/19/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/221/EØF
Belysningsanordninger til bagnummerplade på køretøjer og påhængskøretøjer dertil 1997/31/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 76/760/EØF
Benzintanke til motordreven køretøjer 2000/8/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 95 EF
Beskatning af energiprodukter og elektricitet 2003/96/EF Indre Marked, Skattepolitik, Energi Art. 93 EF
Beskyttelse af dyr der anvendes til videnskabelige formål 2003/65/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Art. 95 EF
Beskyttelse af personer i motorkøretøjer ved frontal kollision 1996/79/EF Harmonisering, Indre Marked, Transport Direktiv 70/156/EØF
Beskyttelse af personer i motorkøretøjer ved sidepåkørsel 1996/27/EF Indre Marked, Transport Art. 189 EF, Direktiv 70/156/EØF
Betegnelser for tekstilprodukter 1996/74/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Bremseapparater for visse kategorier af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil 1998/12/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 71/320/EØF
Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik