Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om udstationering af arbejdstagere 2014/67/EU Indre Marked, Beskæftigelsespolitik
Direktiv om passagersæder for landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer 2010/52/EU Indre Marked, Harmonisering 11-08-2010
Direktiv om undtagne anvendelser af kviksølv i systemer til intravaskulær ultralydbilleddannelse 2015/574/EU Indre Marked, Miljø 2011/65/EU
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning 1997/63/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Landbrugs- og skovbrugshjultraktorers konstruktivt bestemte maksimalhastighed 1997/54/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser 1997/60/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Samtrafik på teleområdet med henblik på at sikre forsyningspligtydelser og interoperabilitet ved anvendelse af ONP-principperne 1997/33/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
Tilpasning til konkurrenceforhold på telekommunikationsområdet 1997/51/EF Indre Marked, Konkurrence Art. 100 EF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr 1997/23/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Grænseoverskridende pengeoverførsler 1997/5/EF Indre Marked, Økonomi Art. 100 EF
Masse og dimensioner for visse motorkøretøjsklasser og påhængskøretøjer dertil 1997/27/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Teleterminaludstyr, satellitjordstationsudstyr og gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse 1998/13/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
Nummerportabilitet mellem operatører samt fast operatørvalg 1998/61/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
Markedsføring i Østrig, Finland og Sverige af gødning, der indeholder cadmium 1998/97/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner 1998/37/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil til transport af farligt gods 1998/91/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Kvaliteten af benzin og dieselolie 1998/70/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
ONP-vilkår for taletelefonitjenesten 1998/10/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
Direktiv om informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter 1998/48/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra motorkøretøjer 1996/69/EF Indre Marked, Miljø Art. 100 EF
Klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer 1996/56/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Direktiv om metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger 1996/73/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Betegnelser for tekstilprodukter 1996/74/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Levnedsmidler bestemt til særlig ernæring 1996/84/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Direktiv om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område 1996/100/EF Indre Marked, Kultur Art. 100 EF
Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik