Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om indskudsgarantiordninger 009/14/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Godkendelse af aftaler om netting (»contractual netting«) 1996/10/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Direktiv om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område 1996/100/EF Indre Marked, Kultur Art. 100 EF
Plastmaterialer og - genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler 1996/11/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/109/EØF
Fortegnelsen over undtagne kreditinstitutter 1996/13/EF Banker, Indre Marked Direktiv 77/780/EØF
Mobil- og personkommunikation 1996/2/EF Indre Marked, Konkurrence Art. 90 EF
Beskyttelse af personer i motorkøretøjer ved sidepåkørsel 1996/27/EF Indre Marked, Transport Art. 189 EF, Direktiv 70/156/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning 1996/28/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/116/EØF
Fritagelse af bulktransport af flydende olier og fedtstoffer 1996/3/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 93/43/EF
Sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motorkøretøjer 1996/36/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 77/541/EØF
Motorkøretøjers indvendige udstyr 1996/37/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 74/408/EØF
Sikkerhedsselers forankringer i motordrevne køretøjer 1996/38/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 76/115/EØF
Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1996/4/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Kosmetiske midler 1996/41/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Kontrol af kosmetiske midlers sammensætning 1996/45/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog 1996/48/EF Indre Marked Art. 156 EF
Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn 1996/5/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Fastsættelse af de største tilladte dimensioner og vægt i national og international trafik 1996/53/EF Harmonisering, Indre Marked, Transport Art. 75 EF
Klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer 1996/54/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 67/548/EØF
Markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1996/55/EF Harmonisering, Indre Marked, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer 1996/56/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Energieffektivitetskrav til elektriske køleskabe m.m. 1996/57/EF Harmonisering, Indre Marked, Energi Art. 100 EF
Personlige værnemidler 1996/58/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Landbrugs- og skovbrugshjultraktorers bremsning 1996/63/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 74/150/EØF
Slæbeanordning på motordrevne køretøjer 1996/64/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 77/389/EØF
Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik