Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Solvensnøgletal for kreditinstitutter 1998/32/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Direktiv om forskellige tilsynsmyndigheder 2010/78/EU Indre Marked Art. 114 TEUF, Art. 50 TEUF, Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
Fremme af den frie bevægelighed for læger 1998/21/EF Indre Marked Direktiv 93/16/EØF
Direktiv om kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker 2010/76/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Eksportkreditforsikringsdækning af mellem- og langfristede forretninger 1998/29/EF Indre Marked Art. 113 EF
Direktiv om organisatoriske krav m.v. mellem en depositar og et administrationsselskab 2010/43/EU Indre Marked Direktiv 2009/65/EF
Direktiv om udelukkelse af et bestemt institut fra anvendelsesområdet (kreditinstitut) 2010/16/EU Indre Marked Direktiv 2006/48/EF
Direktiv om udbud af audiovisuelle medietjenester 2010/13/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
Tele- og kabel-tv-net 1999/64/EF Indre Marked Art. 86, stk. 3 EF
Anerkendelse af eksamensbeviser 1999/42/EF Indre Marked Art. 40 EF
Frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser 1999/45/EF Indre Marked Art. 40 EF
Diætpræparater til særlige medicinske formål 1999/21/EF Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog 1996/48/EF Indre Marked Art. 156 EF
Godkendelse af aftaler om netting (»contractual netting«) 1996/10/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Direktiv om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester 2019/882/EU Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om tekniske specifikationer for mærkning af skydevåben og væsentlige dele heraf 2019/68/EU Indre Marked Direktiv 91/477/EØF
Direktiv om indberetning af faktiske eller mulige overtrædelser af forordning 596/2014 til de kompetente myndigheder 2015/2392/EU Indre Marked Forordning 596/2014/EU
Direktiv om levering eller modtagelse af gebyrer, provisioner eller andre penge- eller naturalieydelser 2017/593/EU Indre Marked Direktiv 2014/65/EU
Direktiv om nedsættelse af Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner 2008/21/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer 2008/18/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Direktiv om markeder for finansielle instrumenter 2008/10/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Direktiv om sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre 2012/17/EU Indre Marked Art. 50, stk. 2, litra g) TEUF
Direktiv om årsregnskaberne for visse selskabsformer for så vidt angår mikroenheder 2012/06/EU Indre Marked Art. 50, stk. 1 TEUF
Direktiv om ændring af Solvens II - gennemførelse, anvendelse og ophævelse 2012/23/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
Direktiv om samordning af garantier, der kræves i medlemsstaterne Direktiv om samordning af garantier, der kræves i medlemsstaterne Indre Marked Art. 50, stk. 1 TEUF, Art. 50, stk. 2, litra g) TEUF
Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik