Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 250 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Definition af intern viden og af kursmanipulation 2003/124/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Direktiv 2003/6/EF
Næringsdeklaration af levnedsmidler 2003/120/EF Indre Marked, Harmonisering, Forbruger Direktiv 90/496/EØF
Redelig fremlæggelse af investeringsanbefalinger 2003/125/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Direktiv 2003/6/EF
Energimærkning af elektriske kølemøbler 2003/66/EF Indre Marked, Skattepolitik, Energi, Forbruger Direktiv 92/75/EØF
Godkendelse af isopropylester af hydroxysubstitueret methionin 2003/104/EF Indre Marked, Harmonisering, Landbrug Direktiv 82/471/EØF
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj 2015/2116/EU Forbruger, Harmonisering, Indre Marked Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj 2015/2117/EU Forbruger, Harmonisering, Indre Marked, Sundhedspolitik Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling 2008/88/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om montering af lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer og påhængsvogne 2008/89/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Direktiv 2007/46/EF
Direktiv om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser 2016/1855/EU Harmonisering, Indre Marked, Landbrug Direktiv 2009/32/EF
Direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe 2016/844/EU Harmonisering, Indre Marked, Transport Art. 100, stk. 2 TEUF, Direktiv 2009/45/EF
Insiderhandel - markedspraksis 2004/72/EF Indre Marked, Selskabsret, Harmonisering Direktiv 2003/6/EF
Energimærkning af vaskemaskiner 1996/89/EF Forbruger, Energi, Indre Marked Direktiv 92/75/EØF, direktiv 95/12/EF
Markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1996/55/EF Harmonisering, Indre Marked, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Liste over levnedsmidler og stoffer, der slettes af bilag til direktiv 2000/13/EF 2005/26/EF Indre Marked, Harmonisering, Forbruger, Sundhedspolitik Direktiv 2000/13/EF
Kontrol af indholdet af benzo(a)pyren i levnedsmidler 2005/10/EF Indre Marked, Harmonisering, Sundhedspolitik Direktiv 85/591/EØF
Direktiv om optagelse af bromadiolon som et aktivt stof 2009/92/EF Indre Marked, Harmonisering, Landbrug Direktiv 98/8/EF
Direktiv om optagelse af alphachloralose som et aktivt stof 2009/93/EF Indre Marked, Harmonisering, Landbrug Direktiv 98/8/EF
Direktiv om optagelse af dinatriumtetraborat som et aktivt stof 2009/91/EF Indre Marked, Harmonisering, Landbrug Direktiv 98/8/EF
Direktiv om optagelse af dinatriumoctaborattetrahydrat som et aktivt stof 2009/96/EF Indre Marked, Harmonisering, Landbrug Direktiv 98/8/EF
Direktiv om optagelse af borsyre som et aktivt stof 2009/94/EF Indre Marked, Harmonisering, Landbrug Direktiv 98/8/EF
Direktiv om optagelse af aluminiumphosphid, der frigiver phosphin, som et aktivt stof 2009/95/EF Indre Marked, Harmonisering, Landbrug Direktiv 98/8/EF
Direktiv om optagelse af dimoxystrobin som aktivt stof 2006/75/EF Indre Marked, Landbrug, Sundhedspolitik Direktiv 91/414/EØF, art. 6, stk. 1
Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om kosmetiske midler 2006/78/EF Indre Marked, Industri, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om miljørisikovurdering af genetisk modificerede organismer 2018/350/EU Harmonisering, Indre Marked, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 2001/18/EF
Din søgning gav 250 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik