Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 250 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om måleinstrumenter 2009/137/EF Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2004/22/EF
Organisatoriske krav til investeringsselskaber 2006/73/EF Indre Marked Direktiv 2004/39/EF, Direktiv 2000/12/EF
Om kundelegitimitation (politisk udsatte personer) 2006/70/EF Indre Marked, Retspolitik direktiv 2005/60/EF
Direktiv om kørekort 2011/94/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2006/126/EF
Direktiv om udelukkelse af et bestemt institut fra anvendelsesområdet (kreditinstitut) 2010/16/EU Indre Marked Direktiv 2006/48/EF
Direktiv om tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring 2009/83/EF Indre Marked Direktiv 2006/48/EF
Direktiv om tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring 2009/27/EF Indre Marked Direktiv 2006/49/EF
Direktiv om berigtigelse af gennemførelsesdatoen for direktiv 2008/126/EF (tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje) 2009/56/EF Indre Marked Direktiv 2006/87/EF
Direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje 2008/126/EF Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2006/87/EF
Direktiv om afskærmningssystemer til visse motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2010/19/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2007/46/EF
Direktiv om ændring af direktiv om køretøjers radiointerferens 2009/19/EF Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2007/46/EF
Direktiv om montering af lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer og påhængsvogne 2008/89/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Direktiv 2007/46/EF
Direktiv om betegnelser for tekstilprodukter 2011/73/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2008/121/EF
Direktiv om betegnelser for tekstilprodukter (Ændring af bilag) 2009/121/EF Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2008/121/EF
Direktiv om supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent 2011/90/EU Indre Marked Direktiv 2008/48/EF
Direktiv om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser 2016/1855/EU Harmonisering, Indre Marked, Landbrug Direktiv 2009/32/EF
Direktiv om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2010/48/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2009/40/EF
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2019/514/EU Indre Marked, Forsvarspolitik Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2017/433/EU Harmonisering, Indre Marked Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2010/80/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2016/970/EU Harmonisering, Indre Marked Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om liste over forsvarsrelaterede produkter 2012/10/EU Indre Marked, Industri Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2012/47/EU Indre Marked, Udenrigs- og sikkerhedspolitik Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2014/108/EU Indre Marked Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår bisphenol A 2014/81/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2009/48/EF
Din søgning gav 250 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik