Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Samordning af fremgangsmåderne ved tilbudsgivning 1998/4/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået 1998/5/EF Indre Marked Art. 49 EF
Eksportkreditforsikringsdækning af mellem- og langfristede forretninger 1998/29/EF Indre Marked Art. 113 EF
Fremme af den frie bevægelighed for læger 1998/63/EF Indre Marked Direktiv 93/16/EØF
Diætpræparater til særlige medicinske formål 1999/21/EF Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser 1999/45/EF Indre Marked Art. 40 EF
Fremme af den frie bevægelighed for læger 1998/21/EF Indre Marked Direktiv 93/16/EØF
Direktiv om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer 1998/26/EF Indre Marked Art. 100A EF
Kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag 1998/31/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut 1998/33/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Anerkendelse af eksamensbeviser 1999/42/EF Indre Marked Art. 40 EF
Tele- og kabel-tv-net 1999/64/EF Indre Marked Art. 86, stk. 3 EF
Interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog 1996/48/EF Indre Marked Art. 156 EF
Direktiv om nedsættelse af Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner 2008/21/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer 2008/18/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Godkendelse af aftaler om netting (»contractual netting«) 1996/10/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Direktiv om markeder for finansielle instrumenter 2008/10/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Direktiv om ændring af Solvens II - gennemførelse, anvendelse og ophævelse 2012/23/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
Direktiv om sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre 2012/17/EU Indre Marked Art. 50, stk. 2, litra g) TEUF
Direktiv om samordning af garantier, der kræves i medlemsstaterne Direktiv om samordning af garantier, der kræves i medlemsstaterne Indre Marked Art. 50, stk. 1 TEUF, Art. 50, stk. 2, litra g) TEUF
Direktiv om optagelse af margosaekstrakt som et aktivt stof 2012/15/EU Indre Marked Direktiv 98/8/EF
Direktiv om årsregnskaberne for visse selskabsformer for så vidt angår mikroenheder 2012/06/EU Indre Marked Art. 50, stk. 1 TEUF
Direktiv om udrangerede køretøjer 2016/774/EU Indre Marked Direktiv 2000/53/EF
Direktiv om forsikringsformidling 2016/97/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
Direktiv om udelukkelse af et bestemt institut fra anvendelsesområdet (kreditinstitut) 2010/16/EU Indre Marked Direktiv 2006/48/EF
Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik