Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser 2011/24/EU Indre Marked, Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 114 TEUF
Kontrakter for vand- og energiforsyning 2004/17/EF Indre Marked, Harmonisering, Energi Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Direktiv om forbrugerrettigheder 2011/83/EU Indre Marked, Harmonisering, Forbruger Art. 114 TEUF
Direktiv om tilpasning af visse direktiver vedrørende frie personbevægelser 2006/100/EF Lovgivning, Udvidelsen, Indre Marked Tiltrædelsestraktaten (BG, RU), art. 4, stk. 3, Tiltrædelsesakten (BG, RU), art. 56
Direktiv om tilpasninger af direktiver om frie varebevægelser 2006/96/EF Lovgivning, Udvidelsen, Indre Marked Tiltrædelsestraktaten (BG, RU), art. 4, stk. 3, Tiltrædelsesakten (BG, RU), art. 56
Måling af N1-køretøjers CO2 2004/3/EF Indre Marked, Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om tilpasning af direktiver vedrørende frie varebevægelser 2006/97/EF Lovgivning, Udvidelsen, Indre Marked Tiltrædelsestraktaten (BG, RU), art. 4, stk. 3, Tiltrædelsesakten (BG, RU), art. 56
Direktiv om afgiftsfratagelse ved indførsel af varer i småforsendelser 2006/79/EF Indre Marked, Skattepolitik, Harmonisering Art. 93 EF
Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om kosmetiske midler 2006/78/EF Indre Marked, Industri, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Insiderhandel - markedspraksis 2004/72/EF Indre Marked, Selskabsret, Harmonisering Direktiv 2003/6/EF
Kodeks for humanmedicinske lægemidler - plantelægemidler 2004/24/EF Indre Marked, Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler 2004/27/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Art. 95 EF
Direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme 2018/843/EU Retspolitik, Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Direktiv om miljørisikovurdering af genetisk modificerede organismer 2018/350/EU Harmonisering, Indre Marked, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 2001/18/EF
Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik