Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om organisatoriske krav m.v. mellem en depositar og et administrationsselskab 2010/43/EU Indre Marked Direktiv 2009/65/EF
Direktiv om udbud af audiovisuelle medietjenester 2010/13/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
Direktiv om kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker 2010/76/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om forskellige tilsynsmyndigheder 2010/78/EU Indre Marked Art. 114 TEUF, Art. 50 TEUF, Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
Indførelse af ny organisationsstruktur for udvalg vedrørende finansielle tjenesteydelser. 2005/1/EF Indre Marked Art. 47 EF, stk. 2
Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 2005/36/EF Indre Marked Art. 40 EF, Art. 47, stk. 2 EF , Art. 47, stk 1 EF, Art. 55 EF
Om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar. 2005/56/EF Indre Marked Art. 44, stk. 1 EF
Direktiv om virksomheders urimelige handelspraksis 2005/29/EF Indre Marked Art. 95 EF
Direktiv om om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 2013/55/EU Indre Marked Art. 46 TEUF, Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
Direktiv om gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked 2013/50/EU Indre Marked Art. 50 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om ophævelse af visse direktiver (Solvens I og II) 2013/58/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
Direktiv om tilpasning af visse direktiver vedrørende finansielle tjenesteydelser på grund af Kroatiens tiltrædelse 2013/23/EU Indre Marked Tiltrædelsestraktaten (HR) art. 3, stk. 4, Tiltrædelsesakten (HR) art. 50
Direktiv om tilpasning af visse direktiver vedrørende etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser på grund af Kroatiens tiltrædelse 2013/25/EU Indre Marked Tiltrædelsestraktaten (HR) art. 3, stk. 4, Tiltrædelsesakten (HR) art. 50
Direktiv om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut 2013/36/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger 2013/34/EU Indre Marked Art. 50, stk. 1 TEUF
Direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter m.v. 2013/14/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om indskudsgarantiordninger 009/14/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Direktiv om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed 2009/138/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Direktiv om samordning af garantier privatretlige selskaber 2009/101/EF Indre Marked Art. 44, stk. 2, litra g) EF
Direktiv om tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring 2009/27/EF Indre Marked Direktiv 2006/49/EF
Direktiv om berigtigelse af gennemførelsesdatoen for direktiv 2008/126/EF (tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje) 2009/56/EF Indre Marked Direktiv 2006/87/EF
Direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer 2009/65/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Direktiv om tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring 2009/83/EF Indre Marked Direktiv 2006/48/EF
Direktiv om banker tilsluttet centralorganer, visse komponenter i egenkapitalen, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring 2009/111/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Årsregnskaber og konsoliderede regnskaber 2006/46/EF Indre Marked Art. 44, stk. 1 EF
Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik