Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om tjenesteydelser 2006/123/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 71 EF, Art. 80, stk. 2 EF
Direktiv om fusioner af aktieselskaber 2011/35/EU Indre Marked Art. 50, stk. 2, litra g) TEUF
Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde 2011/61/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner 2011/07/EU Indre Marked Art. 114 TEUF
Organisatoriske krav til investeringsselskaber 2006/73/EF Indre Marked Direktiv 2004/39/EF, Direktiv 2000/12/EF
Direktiv om supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent 2011/90/EU Indre Marked Direktiv 2008/48/EF
Direktiv om det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat 2011/89/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2011/65/EU Indre Marked Art. 114 TEUF
Offentlige udbud 2004/18/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut 2000/28/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Direktiv om retlige aspekter af elektronisk handel 2000/31/EF Indre Marked Art. 47 stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (1. bankdirektiv). 2000/12/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Udveksling af oplysninger med tredjelande 2000/64/EF Indre Marked Art. 47 EF
Investeringsinstitutters investeringer 2001/108/EF Indre Marked Art. 47 EF
Direktiv om sanering og likvidation af forsikringsselskaber 2001/17/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Værdipapirer: Officiel notering på en fondsbørs 2001/34/EF Indre Marked Art. 44 EF
Anvendelse af standardformularer ved offentliggørelse af bekendtgørelser om offentlige kontrakter 2001/78/EF Indre Marked Direktiv 92/50/EØF, direktiv 93/36/EF, direktiv 93/37/EF, direktiv 93/38/EF, direktiv 93/39/EF
Hvidvaskning af penge 2001/97/EF Indre Marked Art. 47 EF
Investeringsinstitutter: Regulering af administrationsselskaber 2001/107/EF Indre Marked Art. 47 EF
Sanering og likvidation af kreditinstitutter 2001/24/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Solvensmargen for livsforsikringsselskaber 2002/12/EF Indre Marked Art. 47 EF
Solvensmargenen for skadesforsikringsselskaber 2002/13/EF Indre Marked Art. 47 EF
Direktiv om forsikringsformidling 2002/92/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Kommissionens direktiv om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 2002/77/EF Indre Marked Direktiv 90/388/EØF
Tilsyn med finansielle konglomerater 2002/87/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik