Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 143 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Beskyttelse af dyr der anvendes til videnskabelige formål 2003/65/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Art. 95 EF
Definition af intern viden og af kursmanipulation 2003/124/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Direktiv 2003/6/EF
Direktiv om afsætning af plantemateriale og om handel med grøntsagsfrø 2006/124/EF Industri, Landbrug Direktiv 92/33/EØF, Direktiv 2002/55/EF
Direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse af arsenforbindelser 2006/139/EF Industri, Landbrug, Sundhedspolitik Direktiv 76/769/EØF
Direktiv om bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 2006/122/EF Industri, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om betegnelser for tekstilprodukter med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling 2007/3/EF Forbruger, Industri Direktiv 96/74/EF
Direktiv om bly og cadmium i printerblæk til påføring af emaljetryk på glas 2019/173/EU Industri, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om blyoxid i forseglingsfritte til brug ved fremstilling af vinduer til visse laserrør 2019/175/EU Miljø, Sundhedspolitik, Industri Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 2002/91/EF Energi, Industri Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring 2008/36/EF Indre Marked, Selskabsret, Industri Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Direktiv om dispensation til bestanddele ikke opføres på liste 2006/81/EF Lovgivning, Udvidelsen, Industri, Miljø, Sundhedspolitik Tiltrædelsestraktaten (BG, RU), art. 4, stk. 3, Tiltrædelsesakten (BG, RU), art. 56
Direktiv om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 2006/95/EF Harmonisering, Energi, Industri Art. 95 EF
Direktiv om erhvervelse og besiddelse af våben 2008/51/EF Harmonisering, Industri Art. 95, stk. 1 EF
Direktiv om fastholdelsesanordninger for passagerer på tohjulede motordrevne køretøjer 2009/79/EF Harmonisering, Industri, Transport Art. 95 EF
Direktiv om fastsættelse af kriterier for undtagelser fra kravet om dyrlægerecept for visse veterinærlægemidler 2006/130/EF Industri, Landbrug, Sundhedspolitik Direktiv 2001/82/EF
Direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje 2016/622/EU Harmonisering, Transport, Indre Marked, Industri Art. 91, stk. 1 TEUF
Direktiv om forlængelse af anvendelsesperiode (handelsforbuddet for visse produkter) 2007/26/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 89/398/EØF
Direktiv om fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder 2007/13/EF Harmonisering, Industri Direktiv 71/316/EØF
Direktiv om fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler 2008/29/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Art. 95 EF
Direktiv om fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler for så vidt angår lægemidler til avanceret terapi 2009/120/EF Harmonisering, Industri Direktiv 2001/83/EF
Direktiv om genforsikringsvirksomhed. 2005/68/EF Indre Marked, Industri Art. 47 EF, stk. 2, Art. 55 EF
Direktiv om harmonisering af gennemsigtighedskrav ved handel af værdipapirer 2007/14/EF Indre Marked, Industri Direktiv 2004/109/EF
Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om kosmetiske midler 2006/78/EF Indre Marked, Industri, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 2007/67/EF Harmonisering, Forbruger, Industri, Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) 2008/26/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Art. 95 EF
Din søgning gav 143 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik