Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 393 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og sorter af grøntsagsarter 2019/114/EU Landbrug Direktiv 2002/53/EF, Direktiv 2002/55/EF
Direktiv om kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter 2014/105/EU Landbrug Direktiv 2002/53/EF og Direktiv 2002/55/EF
Direktiv om EU-klasser for basislæggekartofler 2014/20/EU Landbrug Direktiv 2002/56/EF
Direktiv om skadegørere på planter eller planteprodukter 2014/78/EU Landbrug Direktiv 2000/29/EF
Direktiv om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter 2014/19/EU Landbrug Direktiv 2000/29/EF
Direktiv om skadegørere på planter 2014/83/EU Landbrug Direktiv 2000/29/EF
Direktiv om specifikke krav til slægter og arter af frugtplanter 2014/98/EU Landbrug Direktiv 2008/90/EF
Direktiv om registrering af leverandører og sorter samt den fælles sortsliste 2014/97/EU Landbrug Direktiv 2008/90/EF
Direktiv om EU-klasser for præ-basislæggekartofler 2014/21/EU Landbrug Direktiv 2002/56/EF
Direktiv om krav vedrørende mærkning, lukning og emballering af frugtplanteformeringsmateriale 2014/96/EU Landbrug Direktiv 2008/90/EF
Optagelse af mesosulfuron, propoxycarbazon og zoxamid som aktive stoffer 2003/119/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Coniothyrium minitans som aktivt stof 2003/79/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Maksimalgrænseværdier for pesticidrester 2003/113/EF Landbrug Direktiv 86/362/EØF, Direktiv 86/363/EØF, Direktiv 90/642/EØF, Direktiv 91/414/EØF
Skadegøreren Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al 2003/116/EF Landbrug Direktiv 2000/29/EF
Afsætning af materialer og planter til frugtproduktion 2003/111/EF Landbrug Direktiv 92/34/EØF
Optagelse af molinat, thiram og ziram som aktive stoffer: 2003/81/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Foranstaltninger mod indslæbning og spredning af skadegørere på planter og planteprodukter 2003/22/EF Landbrug direktiv 2000/29/EF, direktiv 2002/89/EF
Uønskede stoffer i foderstoffer 2003/57/EF Landbrug Direktiv 2002/32/EF
Optagelse af paraquat som aktivt stof 2003/112/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Maksimalgrænseværdierne for chlormequat, lambda-cyhalothrin, kresoxim-methyl, azoxystrobin og visse dithiocarbamater 2003/69/EF Landbrug Direktiv 90/642/EØF
Optagelse af trifloxystrobin, carfentrazonethyl, mesotrion, fenamidon og isoxaflutol som aktive stoffer 2003/68/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Aktive stoffer: flurtamon, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fosthiazat og silthiofam 2003/84/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Kontrol af foderstoffer 2003/126/EF Landbrug Direktiv 70/373/EØF
Standard for risici og regler for plantebeskyttelsesmidler 2003/82/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Handel med frø af olie- og spindplanter 2003/45/EF Landbrug Direktiv 2002/57/EF
Din søgning gav 393 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik