Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 120 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om svovlindholdet i skibsbrændstoffer 2012/33/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Om kulbrinter i luften 2004/107/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, for så vidt angår Kyoto-protokollens projektmekanismer 2004/101/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra dieselmotorer 1996/1/EF Miljø Art. 100 EF
Direktiv om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 2011/92/EU Miljø -
Direktiv om prioriterede stoffer inden for vandpolitikken 2013/39/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om batterier og akkumulatorer 2013/56/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Om svovlindholdet i skibsbrændstoffer 2005/33/EF Miljø
Om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug. 2005/88/EF Miljø Art. 95 EF
Om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater. 2005/69/EF Miljø Art. 95 EF
Om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater. 2005/59/EF Miljø Art. 95 EF
Om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater. 2005/84/EF Miljø Art. 95 EF
Om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald 2005/20/EF Miljø Art. 251 EF
Direktiv om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer 2009/126/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider 2009/128/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om beskyttelse af vilde fugle 2009/147/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om geologisk lagring af kuldioxid 2009/31/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om forbedring og udvidelse af ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner 2009/29/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer 2009/41/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om energieffektive køretøjer 2009/33/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF. 2006/7/EF Miljø Art. 175, stk. 1
Direktiv om kvaliteten af ferskvand 2006/44/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Om håndtering af affald fra udvindingsindustrien. 2006/21/EF Miljø Art. 175, stk. 1
Direktiv om affald 2006/12/EF Miljø Art. 175 EF
Om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø. 2006/11/EF Miljø Art. 175, stk. 1
Din søgning gav 120 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik