Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 120 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 2002/96/EF Harmonisering, Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner 2002/88/EF Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Reduktion af emissionerne af forurenende stoffer fra to- og trehjulede motordrevne køretøjer 2002/51/EF Miljø, Transport Art. 95
Direktiv om sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe 2002/84/EF Miljø, Transport Art. 80 EF
Direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning 2014/89/EU Fiskeri, Maritimpolitik, Miljø Art. 43, stk. 2 TEUF, Art. 100, stk. 2 TEUF, Art. 192, stk. 1 TEUF, Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og fremmelse af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 2015/1513/EU Energi, Miljø, Transport Art. 192, stk. 1 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om markedsføring af måleinstrumenter med kviksølv 2007/51/EF Indre Marked, Harmonisering, Miljø, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Direktiv om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler 1997/68/EF Harmonisering, Indre Marked, Miljø Art. 100 EF
Direktiv om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug 2010/30/EU Harmonisering, Energi, Miljø Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 2010/31/EU Harmonisering, Energi, Miljø Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter 2008/28/EF Indre Marked, Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter 2008/31/EF Harmonisering, Industri, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2008/35/EF Indre Marked, Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Emission af forurenende luftarter fra forbrændningsmotorer 2004/26/EF Indre Marked, Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Måling af N1-køretøjers CO2 2004/3/EF Indre Marked, Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Arbejdstagerne udsat for kræftfremkaldende stoffer 2004/37/EF Miljø, Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 251 EF, Art. 37 EF
Direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design 2005/32/EF Indre Marked, Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om specifikationerne for benzin, diesel og gasolie og om indførelse af en mekanisme for overvågning og reduktion af emissionerne af drivhusgasser 2009/30/EF Harmonisering, Energi, Miljø Art. 175, stk. 1 EF, Art. 95 EF
Om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer. 2006/40/EF Harmonisering, Miljø, Transport Art. 95 EF
Direktiv om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (REACH) 2006/121/EF Harmonisering, Forbruger, Industri, Miljø
Din søgning gav 120 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik