Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 120 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr 2003/108/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 2002/96/EF Harmonisering, Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Arbejdstagerne udsat for kræftfremkaldende stoffer 2004/37/EF Miljø, Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 251 EF, Art. 37 EF
Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) 2002/95/EF Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Begrænsning af luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 2001/80/EF Miljø Art. 175 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/56/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/16/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (korte chlorparaffiner) 2002/45/EF Miljø Art. 95 EF
Direktiv om affald 2008/98/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om affald 2006/12/EF Miljø Art. 175 EF
Direktiv om affald 2018/851/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 2008/34/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 2012/19/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug 2010/30/EU Harmonisering, Energi, Miljø Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer til transport 2003/30/EF Miljø, Transport Art. 175 EF
Direktiv om batterier og akkumulatorer 2008/12/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om batterier og akkumulatorer 2013/56/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om batterier og akkumulatorer 2006/66/EF Miljø Art. 95, stk. 1 EF, Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer 2016/802/EU Miljø, Harmonisering Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg 2015/2193/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse 2006/118/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om beskyttelse af vilde fugle 2008/102/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om beskyttelse af vilde fugle 2009/147/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 2006/122/EF Industri, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 2010/31/EU Harmonisering, Energi, Miljø Art. 194, stk. 2 TEUF
Din søgning gav 120 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik