Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 120 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne og energieffektivitet 2018/844/EU Energi, Miljø Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om deponering af affald 2018/850/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om emballage og emballageaffald 2018/852/EU Miljø Art. 114 TEUF
Direktiv om energieffektive køretøjer 2009/33/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2008/35/EF Indre Marked, Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer 2009/126/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger 2008/56/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 2008/32/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler 1997/68/EF Harmonisering, Indre Marked, Miljø Art. 100 EF
Direktiv om forbedring og udvidelse af ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner 2009/29/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 2009/28/EF Harmonisering, Miljø Art. 95 EF, Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om geologisk lagring af kuldioxid 2009/31/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om inddragelse af luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet 2008/101/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer 2009/41/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider 2009/128/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om industrielle emissioner 2010/75/EU Miljø L 334 af 17. december 2010, s. 17
Direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 2008/1/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (REACH) 2006/121/EF Harmonisering, Forbruger, Industri, Miljø
Direktiv om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger 2008/112/EF Harmonisering, Miljø Art. 95 EF, Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 2012/18/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter 2008/28/EF Indre Marked, Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og fremmelse af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 2015/1513/EU Energi, Miljø, Transport Art. 192, stk. 1 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om kvaliteten af ferskvand 2006/44/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om kvalitetskrav til skaldyrvande 2006/113/EF Miljø Art. 175 EF
Direktiv om luftens indhold af ozon 2002/3/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Din søgning gav 120 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik