Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 120 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om luftforurening fra landbrugs- og skovbrugstraktorer 2000/25/EF Indre Marked, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa 2008/50/EF Miljø Art. 175 EF
Direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter 2008/31/EF Harmonisering, Industri, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om markedsføring af måleinstrumenter med kviksølv 2007/51/EF Indre Marked, Harmonisering, Miljø, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken 2008/105/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer 2016/2284/EU Klima, Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) 2007/2/EF Industri, Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om prioriterede stoffer inden for vandpolitikken 2013/39/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design 2005/32/EF Indre Marked, Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning 2014/89/EU Fiskeri, Maritimpolitik, Miljø Art. 43, stk. 2 TEUF, Art. 100, stk. 2 TEUF, Art. 192, stk. 1 TEUF, Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 2019/904/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe 2002/84/EF Miljø, Transport Art. 80 EF
Direktiv om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter 2013/30/EU Harmonisering, Miljø Art. 114, stk. 1 TEUF
Direktiv om specifikationerne for benzin, diesel og gasolie og om indførelse af en mekanisme for overvågning og reduktion af emissionerne af drivhusgasser 2009/30/EF Harmonisering, Energi, Miljø Art. 175, stk. 1 EF, Art. 95 EF
Direktiv om strafferetlig beskyttelse af miljøet 2008/99/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om svovlindholdet i skibsbrændstoffer 2012/33/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om udrangerede køretøjer 2008/33/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om udrangerede køretøjer 2000/53/EF Indre Marked, Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om udrangerede køretøjer, batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 2018/849/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 2008/27/EF Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 2001/18/EF Landbrug, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om vandpolitiske foranstaltninger 2000/60/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 2014/52/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 2011/92/EU Miljø -
Direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser 2007/60/EF Miljø
Din søgning gav 120 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik