Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 120 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om ændring styrkelse af omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer 2018/410/EU Forbruger, Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked 2004/8/EF Energi, Miljø Art. 175, stk. 1
Emission af forurenende luftarter fra forbrændningsmotorer 2004/26/EF Indre Marked, Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra motorer 1999/96/EF Miljø Art. 95 EF
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra dieselmotorer 1996/1/EF Miljø Art. 100 EF
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner 2002/88/EF Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 2003/76/EF Miljø Direktiv 1970/156/EØF, direktiv 1970/220/EØF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 1998/69/EF Miljø Art. 100 EF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 2001/100/EF Indre Marked, Miljø Art. 95 EF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra motorkøretøjer 1996/69/EF Indre Marked, Miljø Art. 100 EF
Forbrænding af affald 2000/76/EF Miljø Art. 175 EF
Forebyggelse og afhjælpning af miljøskader 2004/35/EF Miljø, Sundhedspolitik Art. 175, stk. 1 EF
Grænseværdier for benzen og carbonmonoxid 2000/69/EF Miljø Art. 175 EF
Handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, for så vidt angår Kyoto-protokollens projektmekanismer 2004/101/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Kontrol med risikoen for uheld med farlige stoffer 2003/105/EF Industri, Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Kvoter for drivhusgasemissioner 2003/87/EF Miljø, Handelspolitik Art. 175, stk. 1 EF
Luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 2001/1/EF Miljø Art. 95 EF
Markedsføring og anvendelse af farlige stoffer 1999/43/EF Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Medicinsk udstyr indeholdende plasma m.m. 2000/70/EF Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester 2000/59/EF Transport, Miljø Art. 80 EF
Mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler 1997/4/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 79/112/EØF
Måling af N1-køretøjers CO2 2004/3/EF Indre Marked, Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer 2001/81/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF 2003/4/EF Åbenhed, Miljø Art. 175 EF
Offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet 2003/35/EF Miljø, Konventioner Art. 175 EF
Din søgning gav 120 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik