Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 120 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater. 2005/69/EF Miljø Art. 95 EF
Om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater. 2005/59/EF Miljø Art. 95 EF
Om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater. 2005/84/EF Miljø Art. 95 EF
Om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer. 2006/40/EF Harmonisering, Miljø, Transport Art. 95 EF
Om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser. 2005/35/EF Miljø, Transport Art. 80, stk. 2 EF
Om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø. 2006/11/EF Miljø Art. 175, stk. 1
Om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF. 2006/7/EF Miljø Art. 175, stk. 1
Om håndtering af affald fra udvindingsindustrien. 2006/21/EF Miljø Art. 175, stk. 1
Om kulbrinter i luften 2004/107/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser. 2006/25/EF Miljø, Socialpolitik Art. 137, stk. 2 EF
Om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug. 2005/88/EF Miljø Art. 95 EF
Om svovlindholdet i skibsbrændstoffer 2005/33/EF Miljø
Om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald 2005/20/EF Miljø Art. 251 EF
Oplysninger om brændstoføkonomi for nye personbiler 1999/94/EF Miljø Art. 175 stk. 1 EF
Planers og programmers indvirkning på miljøet 2001/42/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Reduktion af emissionerne af forurenende stoffer fra to- og trehjulede motordrevne køretøjer 2002/51/EF Miljø, Transport Art. 95
Støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug 2000/14/EF Miljø Art. 95 EF
Transport af farligt gods ad vej 2000/61/EF Transport, Miljø Art. 71 EF
Vurdering og styring af ekstern støj 2002/49/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Ændring af direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie 2003/17/EF Miljø Art. 95 EF
Din søgning gav 120 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik