Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 341 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om tilpasning af direktiv om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer 2006/102/EF Udvidelsen, Forbruger, Industri, Miljø Tiltrædelsestraktaten (BG, RU), art. 4, stk. 3, Tiltrædelsesakten (BG, RU), art. 56
Emission af forurenende luftarter fra forbrændningsmotorer 2004/26/EF Indre Marked, Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om tilpasning af direktiv vedrørende miljø 2006/105/EF Lovgivning, Udvidelsen, Miljø Tiltrædelsestraktaten (BG, RU), art. 4, stk. 3, Tiltrædelsesakten (BG, RU), art. 56
Om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer. 2006/40/EF Harmonisering, Miljø, Transport Art. 95 EF
Måling af N1-køretøjers CO2 2004/3/EF Indre Marked, Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af captan, dichlorvos, ethion og folpet 2006/92/EF Forbruger, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 76/895/EØF, Direktiv 86/362/EØF, Direktiv 90/642/EØF, Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om optagelse af aktivstofferne fenamiphos og ethephon 2006/85/EF Landbrug, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om specifikationen for aktivstoffet chlorothalonil 2006/76/EF Forbruger, Landbrug, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om maksimalgrænseværdier for klorforbindelse i foderstoffer 2006/77/EF Landbrug, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 2002/32/EF
Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om kosmetiske midler 2006/78/EF Indre Marked, Industri, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald 2006/117/Euratom Energi, Miljø, Transport Art. 31, stk. 2 Euratom, Art. 32 Euratom
Direktiv om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (REACH) 2006/121/EF Harmonisering, Forbruger, Industri, Miljø
Arbejdstagerne udsat for kræftfremkaldende stoffer 2004/37/EF Miljø, Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 251 EF, Art. 37 EF
Direktiv om medtagelse af nye arter og det botaniske navn på arten Lolium x boucheanum Kunth 2018/1028/EU Harmonisering, Landbrug, Miljø Direktiv 66/401/EØF
Direktiv om miljørisikovurdering af genetisk modificerede organismer 2018/350/EU Harmonisering, Indre Marked, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 2001/18/EF
Direktiv om dispensation til bestanddele ikke opføres på liste 2006/81/EF Lovgivning, Udvidelsen, Industri, Miljø, Sundhedspolitik Tiltrædelsestraktaten (BG, RU), art. 4, stk. 3, Tiltrædelsesakten (BG, RU), art. 56
Din søgning gav 341 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik