Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 341 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om vejledende lister over elementer, der skal tages hensyn til under udarbejdelsen af havstrategier 2017/845/EU Miljø Direktiv 2008/56/EF
Direktiv om flygtige organiske forbindelser fra organiske opløsningsmidler 1999/13/EF Miljø Art. 130S, stk. 1 EF
Begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer 1999/32/EF Miljø Art. 189 EF
Direktiv om grænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften 1999/30/EF Miljø Art. 130 EF
Vilde dyr i zoologiske haver 1999/22/EF Miljø Art. 130 EF
Deponering af affald 1999/31/EF Miljø Art. 175 EF
Oplysninger om brændstoføkonomi for nye personbiler 1999/94/EF Miljø Art. 175 stk. 1 EF
Luftforurening fra emissioner fra motorkøretøjer 1999/102/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 1999/101/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/157/EØF
Motorkøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug 1999/100/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 80/1269/EØF
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra motorer 1999/96/EF Miljø Art. 95 EF
Klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater 1996/65/EF Miljø Direktiv 88/379/EØF
Bortskaffelse af PCB og PCT 1996/59/EF Miljø Art. 130 EF
Direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 1996/61/EF Miljø Art. 175 EF
Vurdering og styring af luftkvalitet 1996/62/EF Miljø Art. 130 EF
Tlladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 1996/20/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/157/EØF
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra dieselmotorer 1996/1/EF Miljø Art. 100 EF
Direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 2008/1/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om batterier og akkumulatorer 2008/12/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 2008/34/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om udrangerede køretøjer 2008/33/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 2008/32/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra køretøjsmotorer 1996/44/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger 2008/56/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om affald 2008/98/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Din søgning gav 341 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik