Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 341 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Om maksimalgrænseværdier for pesticidrester. 2005/76/EF Miljø 86/362/EØF, 90/642/EØF, 91/414/EØF
Om foranstaltninger mod indslæbning af skadegørere på planter. 2005/77/EF Miljø 2000/29/EF
Plantebeskyttelsesmidler, der indeholder mikroorganismer 2005/25/EF Miljø Art. 18, direktiv 91/414/EØF
Om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald 2005/20/EF Miljø Art. 251 EF
Om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb og metiram som aktive stoffer. 2005/72/EF Miljø 91/414/EØF
Direktiv om prioriterede stoffer inden for vandpolitikken 2013/39/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om udrangerede køretøjer 2013/28/EU Miljø Direktiv 2000/53/EF
Direktiv om emballage og emballageaffald 2013/2/EU Miljø Direktiv 94/62/EF
Direktiv om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Kroatiens tiltrædelse 2013/21/EU Miljø Tiltrædelsestraktaten (HR) art. 3, stk. 4, Tiltrædelsesakten (HR) art. 50
Direktiv om batterier og akkumulatorer 2013/56/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer 2009/126/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider 2009/128/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om beskyttelse af vilde fugle 2009/147/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om geologisk lagring af kuldioxid 2009/31/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om forbedring og udvidelse af ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner 2009/29/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer 2009/41/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om energieffektive køretøjer 2009/33/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om tekniske specifikationer for kemisk analyse og kontrol af vand 2009/90/EF Miljø Direktiv 2000/60/EF
Om at optage oxamyl som aktivt stof. 2006/16/EF Miljø 91/414/EØF
Om de fastsatte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af diquat. 2006/9/EF Miljø Direktiv 90/642/EØF, Direktiv 91/414/EØF
Om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF. 2006/7/EF Miljø Art. 175, stk. 1
Om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage 5 aktive stoffer. 2006/39/EF Miljø Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om kvaliteten af ferskvand 2006/44/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Om markedsføring af biocidholdige produkter. 2006/50/EF Miljø Direktiv 98/8/EF
Om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af stoffer i benomylgruppen. 2006/30/EF Miljø Direktiv 86/362/EØF, Direktiv 86/363/EØF, Direktiv 90/642/EØF
Din søgning gav 341 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik