Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 341 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr 2003/108/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 2002/96/EF Harmonisering, Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici 2001/32/EF Landbrug, Miljø Direktiv 2000/29/EF
Angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger 1996/21/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 79/112/EØF, direktiv 94/35/EF
Arbejdstagerne udsat for kræftfremkaldende stoffer 2004/37/EF Miljø, Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 251 EF, Art. 37 EF
Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) 2002/95/EF Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Begrænsning af luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 2001/80/EF Miljø Art. 175 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/56/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/10/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/16/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (korte chlorparaffiner) 2002/45/EF Miljø Art. 95 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (lampeolier) 1997/64/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Begrænsning af operationen af flyvemaskiner 1999/28/EF Transport, Miljø Direktiv 92/14/EØF
Begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer 1999/32/EF Miljø Art. 189 EF
Beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici 2005/18/EF Miljø Direktiv 2000/29/EF
Beskyttelse af vilde fugle 1997/49/EF Miljø Direktiv 79/409/EØF
Bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 1997/62/EF Miljø Direktiv 92/43/EØF
Bortskaffelse af PCB og PCT 1996/59/EF Miljø Art. 130 EF
Deponering af affald 1999/31/EF Miljø Art. 175 EF
Direktiv for optagelse deltamethrin som aktivt stof 2003/5/EF Landbrug, Miljø Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om affald 2008/98/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om affald 2006/12/EF Miljø Art. 175 EF
Direktiv om affald 2018/851/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 2008/34/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 2012/19/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Din søgning gav 341 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik