Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 101 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 2019/904/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 2014/52/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 2003/76/EF Miljø Direktiv 1970/156/EØF, direktiv 1970/220/EØF
Ændring af direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie 2003/17/EF Miljø Art. 95 EF
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr 2003/108/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg 2015/2193/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser 2007/60/EF Miljø
Oplysninger om brændstoføkonomi for nye personbiler 1999/94/EF Miljø Art. 175 stk. 1 EF
Direktiv om industrielle emissioner 2010/75/EU Miljø L 334 af 17. december 2010, s. 17
Direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 2008/1/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om batterier og akkumulatorer 2008/12/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 2008/34/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om udrangerede køretøjer 2008/33/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 2008/32/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger 2008/56/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om affald 2008/98/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa 2008/50/EF Miljø Art. 175 EF
Direktiv om beskyttelse af vilde fugle 2008/102/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken 2008/105/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om inddragelse af luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet 2008/101/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om strafferetlig beskyttelse af miljøet 2008/99/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 2012/19/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 2012/18/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om svovlindholdet i skibsbrændstoffer 2012/33/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Om kulbrinter i luften 2004/107/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Din søgning gav 101 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik