Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 120 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser 2007/60/EF Miljø
Om svovlindholdet i skibsbrændstoffer 2005/33/EF Miljø
Direktiv om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (REACH) 2006/121/EF Harmonisering, Forbruger, Industri, Miljø
Direktiv om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 2011/92/EU Miljø -
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 1998/69/EF Miljø Art. 100 EF
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra dieselmotorer 1996/1/EF Miljø Art. 100 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/56/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/16/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra motorkøretøjer 1996/69/EF Indre Marked, Miljø Art. 100 EF
Direktiv om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler 1997/68/EF Harmonisering, Indre Marked, Miljø Art. 100 EF
Direktiv om emballage og emballageaffald 2018/852/EU Miljø Art. 114 TEUF
Direktiv om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter 2013/30/EU Harmonisering, Miljø Art. 114, stk. 1 TEUF
Om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser. 2006/25/EF Miljø, Socialpolitik Art. 137, stk. 2 EF
Direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa 2008/50/EF Miljø Art. 175 EF
Direktiv om affald 2006/12/EF Miljø Art. 175 EF
Direktiv om kvalitetskrav til skaldyrvande 2006/113/EF Miljø Art. 175 EF
Begrænsning af luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 2001/80/EF Miljø Art. 175 EF
Forbrænding af affald 2000/76/EF Miljø Art. 175 EF
Grænseværdier for benzen og carbonmonoxid 2000/69/EF Miljø Art. 175 EF
Offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF 2003/4/EF Åbenhed, Miljø Art. 175 EF
Direktiv om anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer til transport 2003/30/EF Miljø, Transport Art. 175 EF
Offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet 2003/35/EF Miljø, Konventioner Art. 175 EF
Oplysninger om brændstoføkonomi for nye personbiler 1999/94/EF Miljø Art. 175 stk. 1 EF
Om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF. 2006/7/EF Miljø Art. 175, stk. 1
Om håndtering af affald fra udvindingsindustrien. 2006/21/EF Miljø Art. 175, stk. 1
Din søgning gav 120 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik