Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 120 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra dieselmotorer 1996/1/EF Miljø Art. 100 EF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra motorkøretøjer 1996/69/EF Indre Marked, Miljø Art. 100 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/16/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler 1997/4/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 79/112/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/56/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Direktiv om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler 1997/68/EF Harmonisering, Indre Marked, Miljø Art. 100 EF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 1998/69/EF Miljø Art. 100 EF
Markedsføring og anvendelse af farlige stoffer 1999/43/EF Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Oplysninger om brændstoføkonomi for nye personbiler 1999/94/EF Miljø Art. 175 stk. 1 EF
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra motorer 1999/96/EF Miljø Art. 95 EF
Støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug 2000/14/EF Miljø Art. 95 EF
Direktiv om luftforurening fra landbrugs- og skovbrugstraktorer 2000/25/EF Indre Marked, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om udrangerede køretøjer 2000/53/EF Indre Marked, Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester 2000/59/EF Transport, Miljø Art. 80 EF
Direktiv om vandpolitiske foranstaltninger 2000/60/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Transport af farligt gods ad vej 2000/61/EF Transport, Miljø Art. 71 EF
Grænseværdier for benzen og carbonmonoxid 2000/69/EF Miljø Art. 175 EF
Medicinsk udstyr indeholdende plasma m.m. 2000/70/EF Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Forbrænding af affald 2000/76/EF Miljø Art. 175 EF
Luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 2001/1/EF Miljø Art. 95 EF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 2001/100/EF Indre Marked, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 2001/18/EF Landbrug, Miljø Art. 95 EF
Planers og programmers indvirkning på miljøet 2001/42/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Begrænsning af luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 2001/80/EF Miljø Art. 175 EF
Nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer 2001/81/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Din søgning gav 120 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik