Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 195 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af cadmium og cadmiumforbindelser i elektriske kontakter 2019/171/EU Miljø Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bly i overfladebehandling af visse dioder 2019/176/EU Miljø Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bly som aktivator i lyspulver i udladningslamper 2019/177/EU Miljø Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om tilpasning til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip 2019/172/EU Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse 2014/80/EU Miljø Direktiv 2006/118/EF
Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 2014/101/EU Miljø Direktiv 2000/60/EF
Direktiv om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 2014/99/EU Miljø Direktiv 2009/126/EF
Direktiv om vejledende lister over elementer, der skal tages hensyn til under udarbejdelsen af havstrategier 2017/845/EU Miljø Direktiv 2008/56/EF
Direktiv om affald og om ophævelse af visse direktiver 2015/1127/EU Miljø Direktiv 2008/98/EF
Direktiv om ændring af bilag II om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald 2007/71/EF Miljø Direktiv 2000/59/EF
Udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1997/35/EF Miljø Direktiv 90/220/EØF
Beskyttelse af vilde fugle 1997/49/EF Miljø Direktiv 79/409/EØF
Luftforurening fra emissioner fra motorkøretøjer 1999/102/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Motorkøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug 1999/100/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 80/1269/EØF
Støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 1999/101/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/157/EØF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 1998/77/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Rensning af byspildevand 1998/15/EF Miljø Direktiv 91/271/EØF
Direktiv om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser 2010/79/EU Miljø Direktiv 2004/42/EF
Direktiv om kendetegn og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og sorter af grøntsagsarter 2016/1914/EU Miljø Direktiv 2002/53/EF, Direktiv 2002/55/EF
Maksimalgrænseværdier for visse pesticidrester. 2004/115/EF Miljø 90/642/EØF, 91/411/EØF
Klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater 1996/65/EF Miljø Direktiv 88/379/EØF
Tlladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 1996/20/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/157/EØF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra køretøjsmotorer 1996/44/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Direktiv om udrangerede køretøjer 2011/37/EU Miljø Direktiv 2000/53/EF
Direktiv om udrangerede køretøjer 2013/28/EU Miljø Direktiv 2000/53/EF
Din søgning gav 195 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik