Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 341 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser 2007/60/EF Miljø
Om svovlindholdet i skibsbrændstoffer 2005/33/EF Miljø
Direktiv om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (REACH) 2006/121/EF Harmonisering, Forbruger, Industri, Miljø
Direktiv om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 2011/92/EU Miljø -
Om foranstaltninger mod indslæbning af skadegørere på planter. 2005/77/EF Miljø 2000/29/EF
Om uønskede stoffer i foderstoffer (bly, flour, cadmium). 2005/87/EF Miljø 2002/32/EF
Om uønskede stoffer i foderstoffer 2005/86/EF Fiskeri, Miljø 2002/32/EF
Direktiv om undtagne anvendelser af kviksølv i systemer til intravaskulær ultralydbilleddannelse 2015/574/EU Indre Marked, Miljø 2011/65/EU
Om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin 2005/43/EF Miljø 68/193/EØF
Om emission fra motorkøretøjer. 2005/78/EF Miljø, Transport 70/156/EØF, 2005/55/EF
Krav til analysemetoder for keramiske genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer 2005/31/EF Miljø, Sundhedspolitik 84/500/EØF
Om maksimalgrænseværdigheder for pesticidrester i korn og produkter af animalsk og vegetabilsk oprindelse. 2005/48/EF Landbrug, Miljø 86/362/EØF, 86/363/EØF, 90/642/EØF, 91/414/EØF
Om maksimalgrænseværdier for pesticidrester. 2005/76/EF Miljø 86/362/EØF, 90/642/EØF, 91/414/EØF
Maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i korn, frugt og grøntsager. 2005/37/EF Landbrug, Miljø 86/362/EØF, 90/642/EØF, 91/414/EØF
Maksimalgrænseværdier for visse pesticidrester. 2004/115/EF Miljø 90/642/EØF, 91/411/EØF
Om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tribenuron som aktivt stof. 2005/54/EF Miljø 91/414/EØF
Om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb og metiram som aktive stoffer. 2005/72/EF Miljø 91/414/EØF
Om at optage oxamyl som aktivt stof. 2006/16/EF Miljø 91/414/EØF
Om den anden liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering. 2006/15/EF Miljø 98/24/EF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 1998/69/EF Miljø Art. 100 EF
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra dieselmotorer 1996/1/EF Miljø Art. 100 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/56/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/16/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra motorkøretøjer 1996/69/EF Indre Marked, Miljø Art. 100 EF
Direktiv om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler 1997/68/EF Harmonisering, Indre Marked, Miljø Art. 100 EF
Din søgning gav 341 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik