Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 341 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra dieselmotorer 1996/1/EF Miljø Art. 100 EF
Tlladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 1996/20/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/157/EØF
Angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger 1996/21/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 79/112/EØF, direktiv 94/35/EF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra køretøjsmotorer 1996/44/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1996/55/EF Harmonisering, Indre Marked, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Bortskaffelse af PCB og PCT 1996/59/EF Miljø Art. 130 EF
Direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 1996/61/EF Miljø Art. 175 EF
Vurdering og styring af luftkvalitet 1996/62/EF Miljø Art. 130 EF
Klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater 1996/65/EF Miljø Direktiv 88/379/EØF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra motorkøretøjer 1996/69/EF Indre Marked, Miljø Art. 100 EF
Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Seveso II) 1996/82/EF Miljø, Socialpolitik Art. 175 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/10/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Direktiv om vurdering af offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 1997/11/EF Miljø Art. 130 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/16/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Forbud mod afprøvning af kosmetiske midlers bestanddele på dyr 1997/18/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om foranstaltninger mod emissionen af forurenende stoffer fra dieselmotorer 1997/20/EF Indre Marked, Miljø Direktiv 72/306/EØF
Mindstekrav til skibe med farligt eller forurenende gods 1997/34/EF Transport, Miljø Direktiv 93/75/EØF
Udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1997/35/EF Miljø Direktiv 90/220/EØF
Mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler 1997/4/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 79/112/EØF
Beskyttelse af vilde fugle 1997/49/EF Miljø Direktiv 79/409/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/56/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 1997/62/EF Miljø Direktiv 92/43/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (lampeolier) 1997/64/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Direktiv om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler 1997/68/EF Harmonisering, Indre Marked, Miljø Art. 100 EF
Rensning af byspildevand 1998/15/EF Miljø Direktiv 91/271/EØF
Din søgning gav 341 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik