Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 26 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om fritagne enheder, finansielle- og blandede holdingselskaber, aflønning og foranstaltninger 2019/878/EU Selskabsret Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder 2014/26/EU Selskabsret Art. 50, stk. 2, litra g) TEUF, Art. 52 TEUF, Art. 62 TEUF
Årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse selskabsformer 2003/51/EF Selskabsret Art. 44, stk 1 EF
Direktiv om krav om udarbejdelse ved en uafhængig sagkyndig af en beretning i forbindelse med en fusion eller spaltning af aktieselskaber 2007/63/EF Selskabsret Art. 44, stk. 2, litra g EF
Retlig beskyttelse af mønstre 1998/71/EF Selskabsret Art. 100 EF
Direktiv om intellektuelle ejendomsrettigheder 2004/48/EF Selskabsret Art. 95 EF
Direktiv om Overtagelsestilbud 2004/25/EF Selskabsret Art. 44 EF
Direktiv om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder 2006/116/EF Selskabsret Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet 2001/29/EF Selskabsret Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Offentlighed vedrørende visse selskabsformer 2003/58/EF Indre Marked, Selskabsret Art. 44, stk. 2, litra g) EF
Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker 2015/2436/EU Harmonisering, Selskabsret Art. 114, stk. 1 TEUF
Direktiv om livsforsikring 2008/19/EF Indre Marked, Selskabsret Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Direktiv om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag 2008/23/EF Indre Marked, Selskabsret Art. 47, stk. 2 EF
Direktiv om varemærker 2008/95/EF Indre Marked, Selskabsret Art. 95 EF
Direktiv om om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker 2012/28/EU Indre Marked, Selskabsret Art. 114 TEUF, Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
Retlig beskyttelse af databaser 1996/9/EF Indre Marked, Selskabsret Art. 57 stk. 2 EF
Direktiv om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder 2011/77/EU Indre Marked, Selskabsret Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om visse oplysningskrav til mellemstore selskaber og kravet om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber 2009/49/EF Indre Marked, Selskabsret Art. 44, stk. 1 EF
Direktiv om rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger 2009/109/EF Indre Marked, Selskabsret Art. 44, stk. 2, litra g) EF
Direktiv om selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar 2009/102/EF Indre Marked, Selskabsret Art. 44 EF
Direktiv om følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk 2001/84/EF Retspolitik, Selskabsret Art. 95 EF
Direktiv om procedurereglerne for erhvervelser af kapitalandele i den finansielle sektor 2007/44/EF Indre Marked, Selskabsret, Industri Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Direktiv om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser 1998/44/EF Harmonisering, Indre Marked, Selskabsret Art. 95 EF
Direktiv om om genforsikringsvirksomhed 2008/37/EF Indre Marked, Selskabsret, Industri Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Direktiv om direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring 2008/36/EF Indre Marked, Selskabsret, Industri Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Din søgning gav 26 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik