Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 37 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Beskatning af renter og royalties 2004/76/EF Selskabsret Art. 94 EF, Høringsprocedure
Det europæiske andelsselskab: medarbejderindflydelse 2003/72/EF Selskabsret, Socialpolitik Art. 308 EF
Det europæiske selskab - medarbejderindflydelse 2001/86/EF Selskabsret, Socialpolitik Art. 308 EF
Direktiv om beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater 2003/49/EF Selskabsret, Skattepolitik Art. 94 EF
Direktiv om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder 2006/116/EF Selskabsret Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Direktiv om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder 2011/77/EU Indre Marked, Selskabsret Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring 2008/36/EF Indre Marked, Selskabsret, Industri Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Direktiv om fritagne enheder, finansielle- og blandede holdingselskaber, aflønning og foranstaltninger 2019/878/EU Selskabsret Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om fusioner af fonde m.v. 2010/44/EU Indre Marked, Selskabsret Direktiv 2009/65/EF
Direktiv om følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk 2001/84/EF Retspolitik, Selskabsret Art. 95 EF
Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker 2015/2436/EU Harmonisering, Selskabsret Art. 114, stk. 1 TEUF
Direktiv om intellektuelle ejendomsrettigheder 2004/48/EF Selskabsret Art. 95 EF
Direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder 2014/26/EU Selskabsret Art. 50, stk. 2, litra g) TEUF, Art. 52 TEUF, Art. 62 TEUF
Direktiv om krav om udarbejdelse ved en uafhængig sagkyndig af en beretning i forbindelse med en fusion eller spaltning af aktieselskaber 2007/63/EF Selskabsret Art. 44, stk. 2, litra g EF
Direktiv om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag 2008/23/EF Indre Marked, Selskabsret Art. 47, stk. 2 EF
Direktiv om livsforsikring 2008/19/EF Indre Marked, Selskabsret Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Direktiv om om genforsikringsvirksomhed 2008/37/EF Indre Marked, Selskabsret, Industri Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Direktiv om om tilpasning af visse direktiver vedrørende selskabsret 2006/99/EF Lovgivning, Udvidelsen, Selskabsret Tiltrædelsestraktaten (BG, RU), art. 4, stk. 3, Tiltrædelsesakten (BG, RU), art. 56
Direktiv om om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker 2012/28/EU Indre Marked, Selskabsret Art. 114 TEUF, Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
Direktiv om Overtagelsestilbud 2004/25/EF Selskabsret Art. 44 EF
Direktiv om procedurereglerne for erhvervelser af kapitalandele i den finansielle sektor 2007/44/EF Indre Marked, Selskabsret, Industri Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Direktiv om rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger 2009/109/EF Indre Marked, Selskabsret Art. 44, stk. 2, litra g) EF
Direktiv om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser 1998/44/EF Harmonisering, Indre Marked, Selskabsret Art. 95 EF
Direktiv om selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar 2009/102/EF Indre Marked, Selskabsret Art. 44 EF
Direktiv om tilpasning af visse direktiver vedrørende selskabsret på grund af Kroatiens tiltrædelse 2013/24/EU Selskabsret Tiltrædelsestraktaten (HR) art. 3, stk. 4, Tiltrædelsesakten (HR) art. 50
Din søgning gav 37 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik