Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 31 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener 2019/130/EU Sundhedspolitik Art. 153, stk. 2, litra b, art. 153, stk. 1, litra a
Overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser 2003/99/EF Sundhedspolitik Art. 152, stk. 4 EF
Direktiv om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 1998/79/EF Sundhedspolitik Art. 100 EF
Direktiv om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation 2010/53/EU Sundhedspolitik Art. 168, stk. 4 TEUF
Direktiv om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning 2008/97/EF Sundhedspolitik Art. 152, stk. 4, litra b EF
Fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter 2002/98/EF Sundhedspolitik Art. 152, stk. 4, litra a) EF
Direktiv om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger 2014/27/EU Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 153, stk. 2 TEUF
Direktiv om tobak 2014/40/EU Indre Marked, Sundhedspolitik Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF, Art. 114 TEUF
Sødestoffer til brug i levnedsmidler 2003/115/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Tilsætningsstoffer til levnedsmidler ikke farvestoffer og sødestoffer 2003/114/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser 2003/10/EF Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 137, stk. 2 EF
Markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 2003/34/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest 2003/18/EF Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 137, stk. 2 EF
Forbud mod anvendelse af visse stoffer i husdyrbrug 2003/74/EF Landbrug, Sundhedspolitik Art. 152, stk. 4 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 2003/36/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Direktiv om den praktiske gennemførelse af forskellige forskrifter for sikkerhed og sundhed for arbejdstagere 2007/30/EF Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 137, stk. 2 EF
Direktiv om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater 1999/45/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Direktiv om lægemiddelovervågning 2012/26/EU Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 114 TEUF, Art. 168, stk. 4, litra c) TEUF
Kvalitet og sikkerhed ved brug m.v. af humane væv og celler 2004/23/EF Forskning, Sundhedspolitik Art. 152, stk. 4, litra a EF
Forebyggelse og afhjælpning af miljøskader 2004/35/EF Miljø, Sundhedspolitik Art. 175, stk. 1 EF
Om tilsætningsstoffer og sødestoffer i levnedsmidler. 2006/52/EF Forbruger, Sundhedspolitik Art. 95 EF
God klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske forsøg med lægemidler til human brug 2001/20/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Fællesskabskodeks for veterinærlægemidler 2001/82/EF Landbrug, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Præsentation og salg af tobaksvarer 2001/37/EF Forbruger, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Medicinsk udstyr 2001/104/EF Indre Marked, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Din søgning gav 31 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik