Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 144 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om kriterier for midlertidig udelukkelse af allogene bloddonorer 2014/110/EU Sundhedspolitik Direktiv 2004/33/EF
Direktiv om en samling af billedadvarsler, som skal anvendes på tobaksvarer 2014/109/EU Sundhedspolitik Direktiv 2014/40/EU
Direktiv om tekniske krav til kodning af humane væv og celler 2015/565/EU Sundhedspolitik Direktiv 2004/23/EF
Direktiv om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for importerede væv og celler 2015/566/EU Sundhedspolitik Direktiv 2004/23/EF
Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 2007/54/EF Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om kosmetiske midler 2007/53/EF Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om ændring af bilag I til direktiv 2002/32/EF for så vidt angår kviksølv, fri gossypol, nitrit 2010/06/EU Sundhedspolitik Direktiv 2002/32/EF
Direktiv om standarder og specifikationer for kvalitetsstyringssystemer for blodcentre 2016/1214/EU Sundhedspolitik Direktiv 2002/98/EF
Direktiv om visse tekniske krav til testning af humane væv og celler 2012/39/EU Sundhedspolitik Direktiv 2004/23/EF
Gennemførelsesdirektiv om informationsprocedurer ved udveksling af menneskelige organer til transplantation 2012/25/EU Sundhedspolitik Direktiv 2010/53/EU
Direktiv om maksimums-pH-værdier for trombocytkoncentrater 2011/38/EU Sundhedspolitik Direktiv 2002/98/EF
Prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af indholdet af fusariumtoksiner i fødevarer 2005/38/EF Sundhedspolitik Direktiv 85/591/EØF
Direktiv om sporbarhedskrav og indberetning af alvorlige bivirkninger og uønskede hændelser. 2005/61/EF Sundhedspolitik Direktiv 2002/98/EF
Kosmetiske midler med henblik på tilpasning af direktivets bilag VII til den tekniske udvikling. 2005/9/EF Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Fællesskabsstandarder og -specifikationer vedrørende et kvalitetsstyringssystem for blodcentre. 2005/62/EF Sundhedspolitik Direktiv 2002/98/EF
God klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til human brug. 2005/28/EF Sundhedspolitik
Om omklassificering af hofte-, knæ- og skulderledsproteser 2005/50/EF Sundhedspolitik 93/42/EØF
Direktiv om midlertidige undtagelser fra visse kriterier for egnethed som fuldblods- og blodkomponentdonorer 2009/135/EF Sundhedspolitik Direktiv 2002/98/EF
Direktiv om maksimalgrænseværdierne for arsen, theobromin m.fl. 2009/141/EF Sundhedspolitik Direktiv 2002/32/EF
Direktiv om den tredje liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 2009/161/EU Sundhedspolitik Direktiv 98/24/EF
Direktiv om gennemførelse af Direktiv 2004/23/EF om krav til behandling m.m. af humane væv og celler 2006/86/EF Sundhedspolitik Direktiv 2004/23/EF
Narkotika og psykotrope stoffer 2001/8/EF Sundhedspolitik Direktiv 92/109/EØF, direktiv 93/46/EØF
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling for bly i dielektrisk keramik i visse kondensatorer 2019/169 Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling 2019/174/EU Miljø, Sundhedspolitik Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Direktiv 2011/65/EU, Art. 5, stk. 1, litra a)
Direktiv om gennemførelsesdatoen og fristen for overgangsperiodens udløb for tobaksdirektivet 2014/39/EU Harmonisering, Sundhedspolitik Direktiv 2001/37/EF
Din søgning gav 144 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik