Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 186 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af bifenazat, pethoxamid, pyrimethanil og rimsulfuron 2007/62/EF Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 83/362/EØF, Direktiv 90/642/EØF, Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om optagelse af dichlofluanid som et aktivt stof 2007/20/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 98/8/EF
Direktiv om forlængelse af anvendelsesperiode (handelsforbuddet for visse produkter) 2007/26/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 89/398/EØF
Direktiv om den praktiske gennemførelse af forskellige forskrifter for sikkerhed og sundhed for arbejdstagere 2007/30/EF Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 137, stk. 2 EF
Direktiv om kosmetiske midler 2007/22/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om plastmaterialer og -genstande og om fastsættelse af listen over simulatorer, der skal anvendes ved kontrol med migration af bestanddele fra plastmaterialer og -genstande 2007/19/EF Industri, Sundhedspolitik Forordning (EF) nr. 1935/2004
Direktiv om optagelse af difethialon som et aktivt stof i bilag I 2007/69/EF Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 98/8/EF
Direktiv om materialer og genstande af folie af celluloseregenerater 2007/42/EF Industri, Sundhedspolitik Forordning (EF) nr. 1935/2004
Direktiv om optagelse af ethoprophos, pirimiphos-methyl og fipronil som aktivstoffer 2007/52/EF Landbrug, Sundhedspolitik Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om optagelse af kuldioxid som et aktivt stof i bilag I A 2007/70/EF Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 98/8/EF
Direktiv om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater 1999/45/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer 1998/81/EF Miljø, Sundhedspolitik Art. 130 stk. 1 EF
Direktiv om iværksættelse af rammeaftalen indgået af HOSPEEM og EPSU om forebyggelse af stikskader 2010/32/EU Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 155, stk. 2 TEUF
Direktiv om forårsviræmi hos karper 2008/53/EF Fiskeri, Sundhedspolitik Direktiv 2006/88/EF
Direktiv om specifikke renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler 2008/60/EF Forbruger, Sundhedspolitik Direktiv 89/107/EØF
Direktiv om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 2008/84/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Direktiv 89/107/EØF
Direktiv om liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål 2008/38/EF Landbrug, Sundhedspolitik Direktiv 93/74/EØF
Direktiv om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II og III 2008/42/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om anerkendelsen af recepter udskrevet i en anden medlemsstat 2012/52/EU Indre Marked, Sundhedspolitik Direktiv 2011/24/EU
Direktiv om lægemiddelovervågning 2012/26/EU Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 114 TEUF, Art. 168, stk. 4, litra c) TEUF
Udskydelse af handelsforbud for visse produkter 2004/6/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Direktiv 89/398/EØF
Kvalitet og sikkerhed ved brug m.v. af humane væv og celler 2004/23/EF Forskning, Sundhedspolitik Art. 152, stk. 4, litra a EF
Forebyggelse og afhjælpning af miljøskader 2004/35/EF Miljø, Sundhedspolitik Art. 175, stk. 1 EF
Maksimalgrænseværdier for brompropylatrester 2004/59/EF Landbrug, Sundhedspolitik Direktiv 90/642/EØF
Direktiv om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 2011/100/EU Harmonisering, Sundhedspolitik Direktiv 98/79/EF
Din søgning gav 186 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik