Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 186 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler 2011/62/EU Indre Marked, Sundhedspolitik Art. 114, stk. 1 TEUF, Art. 168, stk. 4 TEUF
Direktiv om radioaktive stoffer i drikkevand 2013/51/Euratom Energi, Sundhedspolitik Art. 31 Euratom, Art. 32 Euratom
Om tilpasning til den tekniske udvikling vedrørende kosmetiske midler 2005/42/EF Industri, Sundhedspolitik 76/768/EØF
Officiel kontrol af indholdet af ochratoksin A i levnedsmidler. 2005/5/EF Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 85/591/EØF
Direktiv om uønskede stoffer i foderstoffer 2005/8/EF Landbrug, Sundhedspolitik Direktiv 2002/32/EF
Om kosmetiske midler 2005/80/EF Forbruger, Sundhedspolitik 76/768/EØF
Krav til analysemetoder for keramiske genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer 2005/31/EF Miljø, Sundhedspolitik 84/500/EØF
Direktiv om maksimalgrænseværdierne for coccidiostatika eller histomonostatika (ændring af bilag) 2009/8/EF Landbrug, Sundhedspolitik Direktiv 2002/32/EF
Om ændring af bilag til direktiv 2002/46/EF 2006/37/EF Forbruger, Sundhedspolitik Direktiv 2002/46/EF
Om sunset yellow FCF (E 110) og titandioxid (E 171). 2006/33/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 89/107/EØF
Om ændring af bilaget til direktiv 2001/15/EF med henblik på at optage visse stoffer i bilaget. 2006/34/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 89/398/EØF
Om tilsætningsstoffer og sødestoffer i levnedsmidler. 2006/52/EF Forbruger, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 2006/141/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 89/398/EØF
Om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler. 2006/65/EF Forbruger, Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om optagelse af sulfurylfluorid som et aktivt stof 2006/140/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 98/8/EF
Om uønskede stoffer i foderstoffer 2006/13/EF Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 2002/32/EF
Dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr 2006/88/EF Landbrug, Sundhedspolitik Art. 37 EF
Direktiv om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier 2006/125/EF Forbruger, Sundhedspolitik Direktiv 89/398/EØF
God klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske forsøg med lægemidler til human brug 2001/20/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Fællesskabskodeks for veterinærlægemidler 2001/82/EF Landbrug, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Præsentation og salg af tobaksvarer 2001/37/EF Forbruger, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Medicinsk udstyr 2001/104/EF Indre Marked, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Direktiv om bekæmpelse af klassisk svinepest 2001/89/EF Landbrug, Sundhedspolitik Art. 37 EF
Komissionens direktiv om ændring af direktiv 96/77/EF om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 2002/82/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Direktiv 2001/5/EF, direktiv 89/107/EF, direktiv 94/34/EF, direktiv 95/2/EF, direktiv 96/77/EF
Direktiv om bly og cadmium i printerblæk til påføring af emaljetryk på glas 2019/173/EU Industri, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 2011/65/EU
Din søgning gav 186 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik