Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 186 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Arbejdstagerne udsat for kræftfremkaldende stoffer 2004/37/EF Miljø, Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 251 EF, Art. 37 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 2003/36/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest 2003/18/EF Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 137, stk. 2 EF
Direktiv om anerkendelsen af recepter udskrevet i en anden medlemsstat 2012/52/EU Indre Marked, Sundhedspolitik Direktiv 2011/24/EU
Direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse af arsenforbindelser 2006/139/EF Industri, Landbrug, Sundhedspolitik Direktiv 76/769/EØF
Direktiv om begrænsninger for anvendelsen af bisphenol A i plastsutteflasker til spædbørn 2011/08/EU Harmonisering, Landbrug, Sundhedspolitik Forordning (EF) nr. 1935/2004
Direktiv om bekæmpelse af klassisk svinepest 2001/89/EF Landbrug, Sundhedspolitik Art. 37 EF
Direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener 2019/130/EU Sundhedspolitik Art. 153, stk. 2, litra b, art. 153, stk. 1, litra a
Direktiv om beskyttelse af personers sundhed mod faren ved ioniserende stråling i forbindelse med medicinsk bestråling 1997/43/EF Sundhedspolitik Art. 31
Direktiv om bly og cadmium i printerblæk til påføring af emaljetryk på glas 2019/173/EU Industri, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om blyoxid i forseglingsfritte til brug ved fremstilling af vinduer til visse laserrør 2019/175/EU Miljø, Sundhedspolitik, Industri Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om den praktiske gennemførelse af forskellige forskrifter for sikkerhed og sundhed for arbejdstagere 2007/30/EF Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 137, stk. 2 EF
Direktiv om den tredje liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 2009/161/EU Sundhedspolitik Direktiv 98/24/EF
Direktiv om dispensation til bestanddele ikke opføres på liste 2006/81/EF Lovgivning, Udvidelsen, Industri, Miljø, Sundhedspolitik Tiltrædelsestraktaten (BG, RU), art. 4, stk. 3, Tiltrædelsesakten (BG, RU), art. 56
Direktiv om en samling af billedadvarsler, som skal anvendes på tobaksvarer 2014/109/EU Sundhedspolitik Direktiv 2014/40/EU
Direktiv om fastsættelse af kriterier for undtagelser fra kravet om dyrlægerecept for visse veterinærlægemidler 2006/130/EF Industri, Landbrug, Sundhedspolitik Direktiv 2001/82/EF
Direktiv om foranstaltninger ved udbrud af blæreudslæt hos svin 2007/10/EF Landbrug, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 92/119/EØF, Direktiv 2002/99/EF
Direktiv om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier 2006/125/EF Forbruger, Sundhedspolitik Direktiv 89/398/EØF
Direktiv om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning 2008/97/EF Sundhedspolitik Art. 152, stk. 4, litra b EF
Direktiv om forlængelse af anvendelsesperiode (handelsforbuddet for visse produkter) 2007/26/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 89/398/EØF
Direktiv om forårsviræmi hos karper 2008/53/EF Fiskeri, Sundhedspolitik Direktiv 2006/88/EF
Direktiv om gennemførelse af Direktiv 2004/23/EF om krav til behandling m.m. af humane væv og celler 2006/86/EF Sundhedspolitik Direktiv 2004/23/EF
Direktiv om gennemførelsesdatoen og fristen for overgangsperiodens udløb for tobaksdirektivet 2014/39/EU Harmonisering, Sundhedspolitik Direktiv 2001/37/EF
Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om kosmetiske midler 2006/78/EF Indre Marked, Industri, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 2007/54/EF Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Din søgning gav 186 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik