Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 186 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
God klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til human brug. 2005/28/EF Sundhedspolitik
Direktiv om kosmetiske midler 2008/14/EF Forbruger, Industri, Sundhedspolitik 15. februar 2008
Om tilpasning til den tekniske udvikling vedrørende kosmetiske midler 2005/42/EF Industri, Sundhedspolitik 76/768/EØF
Om kosmetiske midler 2005/80/EF Forbruger, Sundhedspolitik 76/768/EØF
Krav til analysemetoder for keramiske genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer 2005/31/EF Miljø, Sundhedspolitik 84/500/EØF
Om omklassificering af hofte-, knæ- og skulderledsproteser 2005/50/EF Sundhedspolitik 93/42/EØF
Direktiv om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 1998/79/EF Sundhedspolitik Art. 100 EF
Direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser 2011/24/EU Indre Marked, Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 114 TEUF
Direktiv om lægemiddelovervågning 2012/26/EU Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 114 TEUF, Art. 168, stk. 4, litra c) TEUF
Direktiv om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler 2010/84/EU Indre Marked, Industri, Sundhedspolitik Art. 114 TEUF, Art. 168, stk. 4, litra c) TEUF
Direktiv om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler 2011/62/EU Indre Marked, Sundhedspolitik Art. 114, stk. 1 TEUF, Art. 168, stk. 4 TEUF
Indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer 1998/81/EF Miljø, Sundhedspolitik Art. 130 stk. 1 EF
Sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser 2003/10/EF Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 137, stk. 2 EF
Beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest 2003/18/EF Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 137, stk. 2 EF
Direktiv om den praktiske gennemførelse af forskellige forskrifter for sikkerhed og sundhed for arbejdstagere 2007/30/EF Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 137, stk. 2 EF
Overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser 2003/99/EF Sundhedspolitik Art. 152, stk. 4 EF
Forbud mod anvendelse af visse stoffer i husdyrbrug 2003/74/EF Landbrug, Sundhedspolitik Art. 152, stk. 4 EF
Kvalitet og sikkerhed ved brug m.v. af humane væv og celler 2004/23/EF Forskning, Sundhedspolitik Art. 152, stk. 4, litra a EF
Fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter 2002/98/EF Sundhedspolitik Art. 152, stk. 4, litra a) EF
Direktiv om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning 2008/97/EF Sundhedspolitik Art. 152, stk. 4, litra b EF
Direktiv om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger 2014/27/EU Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 153, stk. 2 TEUF
Direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener 2019/130/EU Sundhedspolitik Art. 153, stk. 2, litra b, art. 153, stk. 1, litra a
Direktiv om iværksættelse af rammeaftalen indgået af HOSPEEM og EPSU om forebyggelse af stikskader 2010/32/EU Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 155, stk. 2 TEUF
Direktiv om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation 2010/53/EU Sundhedspolitik Art. 168, stk. 4 TEUF
Forebyggelse og afhjælpning af miljøskader 2004/35/EF Miljø, Sundhedspolitik Art. 175, stk. 1 EF
Din søgning gav 186 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik