Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 186 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om beskyttelse af personers sundhed mod faren ved ioniserende stråling i forbindelse med medicinsk bestråling 1997/43/EF Sundhedspolitik Art. 31
Direktiv om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 1998/79/EF Sundhedspolitik Art. 100 EF
Indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer 1998/81/EF Miljø, Sundhedspolitik Art. 130 stk. 1 EF
Direktiv om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater 1999/45/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Medicinsk udstyr 2001/104/EF Indre Marked, Sundhedspolitik Art. 95 EF
God klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske forsøg med lægemidler til human brug 2001/20/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Præsentation og salg af tobaksvarer 2001/37/EF Forbruger, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Narkotika og psykotrope stoffer 2001/8/EF Sundhedspolitik Direktiv 92/109/EØF, direktiv 93/46/EØF
Fællesskabskodeks for veterinærlægemidler 2001/82/EF Landbrug, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Direktiv om bekæmpelse af klassisk svinepest 2001/89/EF Landbrug, Sundhedspolitik Art. 37 EF
Komissionens direktiv om ændring af direktiv 96/77/EF om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 2002/82/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Direktiv 2001/5/EF, direktiv 89/107/EF, direktiv 94/34/EF, direktiv 95/2/EF, direktiv 96/77/EF
Fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter 2002/98/EF Sundhedspolitik Art. 152, stk. 4, litra a) EF
Sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser 2003/10/EF Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 137, stk. 2 EF
Uønskede stoffer i foderstoffer 2003/100/EF Landbrug, Sundhedspolitik Direktiv 2002/32/EF
Fremstilling og markedsføring af visse stoffer, der benyttes ved ulovlig fremstilling af narkotika 2003/101/EF Sundhedspolitik, Retspolitik Direktiv 92/109/EØF
Tilsætningsstoffer til levnedsmidler ikke farvestoffer og sødestoffer 2003/114/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Sødestoffer til brug i levnedsmidler 2003/115/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Maksimalgrænseværdier for acephat, 2,4-D og parathion-methyl 2003/118/EF Harmonisering, Landbrug, Sundhedspolitik Direktiv 76/895/EØF, Direktiv 86/362/EØF, Direktiv 86/363/EØF, Direktiv 90/642/EØF, Direktiv 91/414/EØF
Omklassificering af brystimplantater i overensstemmelse med direktiv om medicinsk udstyr 2003/12/EF Harmonisering, Industri, Sundhedspolitik direktiv 93/42/EØF senest ændret ved direktiv 2001/104/EF
Kontrol af forurenende stoffer i levnedsmidler 2003/121/EF Indre Marked, Harmonisering, Sundhedspolitik Direktiv 85/591/EØF
Kontrol med højaktive og ukontrollerede strålekilder 2003/122/Euratom Energi, Sundhedspolitik Art. 31, stk. 2 Euratom, Art. 32 Euratom
Levnedsmidler baseret på ceralier og babymad til spædbørn og småbørn 2003/13/EF Harmonisering, Landbrug, Sundhedspolitik Direktiv 89/398/EØF
Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 2003/14/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Direktiv 89/398/EØF
Beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest 2003/18/EF Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 137, stk. 2 EF
Reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse 2003/33/EF Indre Marked, Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Din søgning gav 186 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik