Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 25 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Liberalisering af markederne for teletjenester 1996/19/EF Telekommunikation Art. 90 EF
Direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked 2019/790/EU Telekommunikation, Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om lagring af data i forbindelse med offentligt tilgængelige kommunikationstjenester og kommunikationsnet. 2006/24/EF Telekommunikation Art. 95 EF
Direktiv om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet 2002/20/EF Telekommunikation Art. 95 EF
Direktiv om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet 2002/15/EF Telekommunikation Art. 95 EF
Forsyningspligtdirektivet 2002/22/EF Telekommunikation Art. 95 EF
Direktiv om rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet 2002/21/EF Telekommunikation Art. 95 EF
Merværdiafgiftssystemet for teletjenester 1999/59/EF Telekommunikation, Skattepolitik Art. 93 EF
Direktiv om fællesskabsramme for elektroniske signaturer 1999/93/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 47, stk. 2 EF
Direktiv om regler for udøvelse af ophavsretten for visse af TV- og radioselskabernes onlinetransmissioner og retransmissioner 2019/789/EU Telekommunikation, Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
Direktiv om aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester 2019/770/EU Forbruger, Telekommunikation Art. 114 TEUF
Databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation 2002/58/EF Harmonisering, Telekommunikation Databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation
Direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer 2003/98/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 95 EF
Direktiv om samordning af love om udøvelse af tv-spredningsvirksomhed 2007/65/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Generelle tilladelser og individuelle tilladelser for teletjenester 1997/13/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 57 stk. 2 EF
Samtrafik på teleområdet med henblik på at sikre forsyningspligtydelser og interoperabilitet ved anvendelse af ONP-principperne 1997/33/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
ONP-vilkår for taletelefonitjenesten 1998/10/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
Nummerportabilitet mellem operatører samt fast operatørvalg 1998/61/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
Teleterminaludstyr, satellitjordstationsudstyr og gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse 1998/13/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
Direktiv om radio- og teleterminaludstyr 1999/5/EF Harmonisering, Indre Marked, Telekommunikation Art. 95 EF
Direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer 2016/2102/EU Harmonisering, Telekommunikation, Indre Marked Art. 114, stk. 1 TEUF
Direktiv om at sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i EU 2016/1148/EU Telekommunikation, Harmonisering, Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 2009/140/EF Indre Marked, Harmonisering, Telekommunikation Art. 95 EF
Direktiv om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 2009/136/EF Indre Marked, Harmonisering, Telekommunikation Art. 95 EF
Direktiv om omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation 2014/61/EU Indre Marked, Harmonisering, Telekommunikation Art. 114 TEUF
Din søgning gav 25 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik