Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 247 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske vejafgiftssystemer og udvekslingen af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen 2019/520/EU Transport Art. 91, stk. 1 TEUF
Direktiv om Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) vedtagelse af bestemte koder 2014/111/EU Transport Direktiv 2009/15/EF
Direktiv om registreringsdokumenter for motorkøretøjer 2014/46/EU Transport Art. 91 TEUF
Direktiv om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer 2014/47/EU Transport Art. 91 TEUF
Direktiv om tredje tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til direktiv om indlandstransport af farligt gods 2014/103/EU Transport Direktiv 2008/68/EF
Direktiv om skibsudstyr 2014/90/EU Transport Art. 100, stk. 2 TEUF
Direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet 2014/106/EU Transport Direktiv 2008/57/EF
Direktiv om udstyr på skibe 2014/93/EU Transport Direktiv 96/98/EF
Direktiv om fælles sikkerhedsindikatorer og fælles metoder til beregning af omkostningerne ved ulykker 2014/88/EU Transport Direktiv 2004/49/EF
Direktiv om generelle faglige kundskaber, helbredskrav og krav vedrørende licensen 2014/82/EU Transport Direktiv 2007/59/EF
Direktiv om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten 2014/100/EU Transport Direktiv 2002/59/EF
Direktiv om støjgener 2014/38/EU Transport Direktiv 2008/57/EF
Direktiv om iværksættelse af den europæiske aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden inden for transport ad indre vandveje 2014/112/EU Transport Art. 155. stk. 2 TEUF
Ændring af direktiv om obligatorisk anvendelse af sikkerhedsseler i køretøjer på under 3,5 tons 2003/20/EF Transport Art. 71, stk. 1 EF
Beskyttelse af fordgængere og bløde trafikanter 2003/102/EF Transport Art. 251 EF, Art. 95 EF
Indberetning af hændelser inden for civil luftfart 2003/42/EF Transport Art. 80, stk. 2 EF
Grundlæggende kvalifikationskrav for førere af køretøjer på vej 2003/59/EF Transport Art. 71 EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om særlige stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe 2003/25/EF Transport Art. 80, stk. 2 EF
Ændring af bilag I til Rådets direktiv 98/18/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe 2003/75/EF Transport Direktiv 1998/18/EF
Tilnærmelse af love om fritidsfartøjer 2003/44/EF Transport Art. 95 EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 98/18/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe 2003/24/EF Transport Art. 80, stk. 2 EF
Direktiv om udveksling af oplysninger om færdselslovsovertrædelser 2015/413/EU Transport Art. 91, stk. 1, litra c) TEUF
Direktiv om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer 2015/719/EU Transport Art. 91 TEUF
Direktiv om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog 2007/32/EF Transport Direktiv 96/48/EF, Direktiv 2001/16/EF
Direktiv om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet 2007/59/EF Transport Art. 71 EF
Din søgning gav 247 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik