Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 105 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske vejafgiftssystemer og udvekslingen af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen 2019/520/EU Transport Art. 91, stk. 1 TEUF
Direktiv om registreringsdokumenter for motorkøretøjer 2014/46/EU Transport Art. 91 TEUF
Direktiv om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer 2014/47/EU Transport Art. 91 TEUF
Direktiv om skibsudstyr 2014/90/EU Transport Art. 100, stk. 2 TEUF
Ændring af direktiv om obligatorisk anvendelse af sikkerhedsseler i køretøjer på under 3,5 tons 2003/20/EF Transport Art. 71, stk. 1 EF
Beskyttelse af fordgængere og bløde trafikanter 2003/102/EF Transport Art. 251 EF, Art. 95 EF
Indberetning af hændelser inden for civil luftfart 2003/42/EF Transport Art. 80, stk. 2 EF
Grundlæggende kvalifikationskrav for førere af køretøjer på vej 2003/59/EF Transport Art. 71 EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om særlige stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe 2003/25/EF Transport Art. 80, stk. 2 EF
Tilnærmelse af love om fritidsfartøjer 2003/44/EF Transport Art. 95 EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 98/18/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe 2003/24/EF Transport Art. 80, stk. 2 EF
Direktiv om udveksling af oplysninger om færdselslovsovertrædelser 2015/413/EU Transport Art. 91, stk. 1, litra c) TEUF
Direktiv om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer 2015/719/EU Transport Art. 91 TEUF
Direktiv om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet 2007/59/EF Transport Art. 71 EF
Direktiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner, om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur 2007/58/EF Transport Art. 71 EF
Afgifter på tunge godskøretøjer 1999/62/EF Transport Art. 71, stk. 1 EF
Direktiv om transportabelt trykbærende udstyr 2010/35/EU Transport Art. 91 TEUF
Direktiv om meldeformaliteter for skibe 2010/65/EU Transport Art. 100, stk. 2 TEUF
Direktiv om indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet 2010/40/EU Transport Art. 91 TEUF
Direktiv om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed 2008/96/EF Transport Art. 71, stk. 1, litra c EF
Direktiv om ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej 2008/54/EF Transport Art. 71 EF
Direktiv om om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (omarbejdning) 2008/57/EF Transport Art. 71 EF, Art. 156 EF
Direktiv om indlandstransport af farligt gods 2008/68/EF Transport Art. 71 EF
Direktiv om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv 2008/106/EF Transport Art. 80, stk. 2 EF
Direktiv om jernbanesikkerhed i EU 2008/110/EF Transport Art. 71, stk. 1 EF
Din søgning gav 105 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik