Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 107 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) vedtagelse af bestemte koder 2014/111/EU Transport Direktiv 2009/15/EF
Direktiv om tredje tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til direktiv om indlandstransport af farligt gods 2014/103/EU Transport Direktiv 2008/68/EF
Direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet 2014/106/EU Transport Direktiv 2008/57/EF
Direktiv om udstyr på skibe 2014/93/EU Transport Direktiv 96/98/EF
Direktiv om fælles sikkerhedsindikatorer og fælles metoder til beregning af omkostningerne ved ulykker 2014/88/EU Transport Direktiv 2004/49/EF
Direktiv om generelle faglige kundskaber, helbredskrav og krav vedrørende licensen 2014/82/EU Transport Direktiv 2007/59/EF
Direktiv om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten 2014/100/EU Transport Direktiv 2002/59/EF
Direktiv om støjgener 2014/38/EU Transport Direktiv 2008/57/EF
Ændring af bilag I til Rådets direktiv 98/18/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe 2003/75/EF Transport Direktiv 1998/18/EF
Direktiv om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog 2007/32/EF Transport Direktiv 96/48/EF, Direktiv 2001/16/EF
Fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe 1997/58/EF Transport Direktiv 94/57/EF
Vedtagelse af Eurocontrol-standarder 1997/15/EF Transport Direktiv 93/65/EØF
Sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe 1999/19/EF Transport Direktiv 97/70/EF
Transport af farligt gods ad vej 1999/47/EF Transport Direktiv 94/55/EF
Jernbanebefordring af farligt gods 1999/48/EF Transport Direktiv 96/49/EF
Internationale standarder for skibes sikkerhed (havnestatskontrol) 1999/97/EF Transport Direktiv 95/21/EF
Beskyttelse af personer ved frontal kollision 1999/98/EF Transport Direktiv 70/156/EØF, direktiv 96/79/EF
Havnestatskontrol 1998/42/EF Transport Direktiv 95/21/EF
Udstyr på skibe 1998/85/EF Transport Direktiv 96/98/EF
Mindstekrav til skibe med farligt eller forurenende gods 1998/74/EF Transport Direktiv 93/75/EØF
Direktiv om udstyr på skibe 2010/68/EU Transport Direktiv 96/98/EF
Direktiv om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer 2010/47/EU Transport Direktiv 2000/30/EF
Direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe 2010/36/EU Transport Direktiv 2009/45/EF
Direktiv om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt 2010/61/EU Transport Direktiv 2008/68/EF
Direktiv om kriterierne for udførelse af rampeinspektioner på luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne 2008/49/EF Transport Direktiv 2004/36/EF
Din søgning gav 107 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik