Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 2065 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester 2014/25/EU Indre Marked, Konkurrence Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder 2014/26/EU Selskabsret Art. 50, stk. 2, litra g) TEUF, Art. 52 TEUF, Art. 62 TEUF
Direktiv om offentlige udbud 2014/24/EU Indre Marked, Konkurrence Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber 2014/86/EU Skattepolitik Art. 115 TEUF
Direktiv om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger 2014/27/EU Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 153, stk. 2 TEUF
Direktiv om tildeling af koncessionskontrakter 2014/23/EU Indre Marked, Konkurrence Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om kriterier for midlertidig udelukkelse af allogene bloddonorer 2014/110/EU Sundhedspolitik Direktiv 2004/33/EF
Direktiv om kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter 2014/105/EU Landbrug Direktiv 2002/53/EF og Direktiv 2002/55/EF
Direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet 2014/107/EU Skattepolitik Direktiv 2011/16/EU
Direktiv om Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) vedtagelse af bestemte koder 2014/111/EU Transport Direktiv 2009/15/EF
Direktiv om eksplosivstoffer til civil brug 2014/28/EU Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om EU-klasser for basislæggekartofler 2014/20/EU Landbrug Direktiv 2002/56/EF
Direktiv om kørekort 2014/85/EU Transport, Retspolitik Direktiv 2006/126/EF
Direktiv om undtagelse for bly, cadmium og hexavalent chrom i genanvendte reservedele, der er udtaget fra medicinsk udstyr 2014/15/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om undtagelse for bly i legeringer som superleder eller varmeleder anvendt i kryokølede kølehoveder m.v. 2014/10/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet 2014/50/EU Indre Marked Art. 46 TEUF
Direktiv om registreringsdokumenter for motorkøretøjer 2014/46/EU Transport Art. 91 TEUF
Direktiv om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse 2014/17/ЕU Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation 2014/61/EU Indre Marked, Harmonisering, Telekommunikation Art. 114 TEUF
Direktiv om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger 2014/48/EU Skattepolitik Art. 115 TEUF
Direktiv om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse 2014/80/EU Miljø Direktiv 2006/118/EF
Direktiv om skadegørere på planter eller planteprodukter 2014/78/EU Landbrug Direktiv 2000/29/EF
Direktiv om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer 2014/44/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2003/37/EF
Direktiv om om indskudsgarantiordninger 2014/49/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om undtagelse for bly og cadmium i metal bundet til superledende magnetiske kredsløb 2014/9/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Din søgning gav 2065 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik