Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 2066 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse selskabsformer 2003/51/EF Selskabsret Art. 44, stk 1 EF
Årsregnskaber og konsoliderede regnskaber 2006/46/EF Indre Marked Art. 44, stk. 1 EF
Årsregnskaber for visse selskabsformer - beløb udtrykt i ecu 1999/60/EF Selskabsret Direktiv 78/660/EØF
Åbning af Fællesskabets marked for posttjenester 2002/39/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Ændring af visse bestemmelser for så vidt angår plantepas 2005/17/EF Landbrug, Miljø Direktiv 2000/29/EF
Ændring af Rådets direktiv 93/93/EØF ang. masse og dimensioner for køretøjer 2004/86/EF Harmonisering Direktiv 93/93/EØF, Direktiv 2002/24/EF
Ændring af Rådets direktiv 91/68/EØF for så vidt angår scrapie 2001/10/EF Landbrug Art. 152, stk. 4 EF
Ændring af Rådets direktiv 2003/54/EF ang. visse bestemmelser i Estland 2004/85/EF Udvidelsen Tiltrædelsestraktaten, art. 2, stk. 3, Tiltrædelsesakten, art. 57, Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Ændring af Rådets direktiv 2001/113/EF ang. marmelade mv 2004/84/EF Harmonisering, Landbrug Art. 37 EF
Ændring af Kommissionens direktiv 2003/84/EF for så vidt angår frister 2004/64/EF Landbrug direktiv 91/414/EØF
Ændring af Kommissionens direktiv 2003/79/EF for så vidt angår frister 2004/63/EF Landbrug direktiv 91/414/EØF
Ændring af Kommissionens direktiv 2003/68/EF for så vidt angår frister 2004/65/EF Landbrug direktiv 91/414/EØF
Ændring af direktiver vedr. "Det indre marked" i forb. med udv. 2004/66/EF Udvidelsen
Ændring af direktiv om obligatorisk anvendelse af sikkerhedsseler i køretøjer på under 3,5 tons 2003/20/EF Transport Art. 71, stk. 1 EF
Ændring af direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie 2003/17/EF Miljø Art. 95 EF
Ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort 1997/26/EF Transport Art. 75 EF
Ændring af direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame for at medtage sammenlignende reklame 1997/55/EF Forbruger Art. 100 EF
Ændring af direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer med hensyn til de beløb, der er udtrykt i euro 2003/38/EF Selskabsret direktiv 78/660/EØF
Ændring af direktiv 76/768/EØF/bilag IX 2004/94/EF Harmonisering Direktiv 76/768/EØF
Ændring af direktiv 2004/60/EF hvad angår frister 2004/97/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Ændring af direktiv 2001/15/EF for at indsætte visse stoffer i bilaget 2004/5/EF Harmonisering Direktiv 89/398/EØF
Ændring af direktiv 2000/29/EF om skadegørere på planter 2004/102/EF Landbrug, Miljø Direktiv 2000/29/EF
Ændring af bilag til Rådets direktiv vedrørende candida guilliermondii 2004/116/EF Landbrug 82/471/EØF
Ændring af bilag I-V om foranstaltninger mod indslæbning af skadegørere på planter 2005/16/EF Miljø Direktiv 2000/29/EF
Ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/94/EF 2003/73/EF Forbruger, Industri Direktiv 99/94/EF
Din søgning gav 2066 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik